Cases

shutterstock 1383616052

Als een project een proces wordt

Wanneer je een opdracht krijgt, moet je je daar dan altijd precies aan houden? Of heeft de opdrachtgever er meer aan als je kritisch bent en een...
Bekijk deze case
compri 15 1024x532 kopie

Fietspad of rijbaan? Meer keuzevrijheid voor speedpedelec-gebruikers

Veiligheid op de weg willen we allemaal. In Nederland is duidelijke wetgeving over wie van welke wegen gebruik mag maken. En dat werkt over het...
Bekijk deze case
tram utrecht science park uitsnede v2

Mobiliteitsdruk verdelen in Utrecht Science Park

Met een meerjarig gebiedspakket zorgen werkgevers, overheden en kennisinstituten voor een mobiliteitstransitie in Utrecht-Oost.
Bekijk deze case
brainport Rene Schotanus RSF2298

Slimmer op weg in de Brainportregio

Met een meerjarig gedragsprogramma zorgen voor een mobiliteitstransitie in de Brainport-regio door samenwerking tussen overheden, het lokale...
Bekijk deze case
fietsparkeren Rotterdam

Voor elke fiets een plek in Rotterdam

De grote steden in Nederland slibben dicht. Auto’s, fietsen, openbaar vervoer en voetgangers moeten bijna vechten om hun eigen plek op de weg of...
Bekijk deze case
Voorzijde Experience gebouw uitsnede 1536x737

Hoe realiseer je een uniek voedselavontuur?

Marcel werkt sinds het voorjaar van 2019 samen met wetenschappers, NGO’s, bedrijven, overheden en educatieve instellingen, aan een attractie...
Bekijk deze case
shutterstock 2109225914 edit

Zo gaan studenten sneller én duurzamer naar school

Beter bereikbare scholen in de regio Arnhem en duurzame mobiliteitsoplossingen.
Bekijk deze case
shutterstock 1043580967

Hoe houd je Purmerend bereikbaar in de toekomst?

Onderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen van het busvervoer in de stad door stijgende druk van het woon-werkverkeer in de Metropool...
Bekijk deze case
shutterstock 2119036367

Samen werken aan een veerkrachtige organisatie voor een duurzaam watersysteem

Van oudsher is het waterecosysteem in Nederland gericht op ‘droge voeten’. Maar door ontwikkelingen zoals klimaatverandering, grillige...
Bekijk deze case
shutterstock 1627409044

Oplossingen voor een groen-groen dilemma

Hoe natuurbescherming en energietransitie wél hand in hand kunnen gaan
Bekijk deze case
shutterstock 1085862653

Hoe regisseer je succesvol de totstandkoming van een windpark?

Schone elektriciteit, dat willen we allemaal, maar als we vervolgens lokaal tot de inpassing van grootschalige windenergie willen komen, wordt...
Bekijk deze case
shutterstock 1883155177

Een regionaal mobiliteits programma met uitvoeringskracht

De regio Arnhem-Nijmegen is, na de randstad, de snelst groeiende regio van Nederland. Steeds meer mensen wonen in en om deze steden. Niet zo gek...
Bekijk deze case
Afbeelding1

Mobiliteit in Rivierenland

Goede fietsverbindingen, kwalitatief hoogwaardig OV en slimme en duurzame mobiliteit. In de regio Rivierenland hebben de gemeente de handen...
Bekijk deze case
shutterstock 33963136

Succesvol sturen in complexe processen

Medewerkers Actiz leren in eigen praktijk om in complexe processen meerwaarde voor alle betrokkenen te vinden
Bekijk deze case
shutterstock 1934033510

Hoe stuur je integrale programma's?

Leiden bundelt de kennis en ervaring uit sociaal en fysiek domein tot een programmawerkwijze
Bekijk deze case
H buurt

Aanjager in de gebiedsontwikkeling van Bijlmer Centrum

Bijlmer centrum is met zijn 50 jaar het oudste deel van de Bijlmer. Ooit “wijk van de toekomst”, nu al meer dan 40 jaar als achterstandsgebied...
Bekijk deze case
shutterstock 669727480

Een werkproces maken waar je mee aan de slag kan én voldoet aan de Omgevingswet

Ook de gemeente Venray bereidt zich voor op de Omgevingswet. De gemeente wil dat de organisatie en haar medewerkers voldoende toegerust zijn om...
Bekijk deze case
shutterstock 761034820

Hoe versterk je het eigen vermogen van Avebe om projecten slimmer uit te voeren?

Avebe heeft de ambitie projectmanagementcompetenties te versterken, om projecten succesvol naar een concreet eindresultaat te brengen. Maar hoe...
Bekijk deze case
shutterstock 108585317

Hoe een multinational innovatie stroomlijnt

Voor FMCG-bedrijven is innovatie de levensader. Een multinational in levensmiddelen wil zijn innovatieproces stroomlijnen na een fusie van...
Bekijk deze case
shutterstock 1729181731 edited

Stap voor stap naar een haalbaar en betaalbaar CO₂-neutraal Tilburg

Hoe maak je een transitievisie warmte die past bij gemeente Tilburg en werkt voor de Tilburgers? P2 neemt de Brabantse gemeente en haar inwoners...
Bekijk deze case
shutterstock 609419612

Samenwerken in de geest van de Omgevingswet is ook samen leren

Hoe stoom je een organisatie klaar voor de komst van de Omgevingswet? Met die vraag klopten gemeenten Mook en Middelaar, Gennep en Bergen aan...
Bekijk deze case
EPS 1

Hoe creëer je vertrouwen in een complex recycleproject?

Euro Pool System is de toonaangevende logistieke aanbieder van herbruikbare verpakkingen in de Europese versketen. Met haar kratten...
Bekijk deze case
shutterstock 138987200

Duurzaamheid bij een woningcorporatie

Hoe tem je een veelkoppig monster?
Bekijk deze case
shutterstock 1718670310

Zeereservaten op de Azoren

Leren en toepassen van Verbindend Onderhandelen.
Bekijk deze case
shutterstock 342291800

Inrichten van toekomstperspectief voor de Rotterdamse tram

Samen werken aan een bestendig geïntegreerd mobiliteitsnetwerk.
Bekijk deze case
shutterstock 1028628301

Leefbare grachten dankzij nieuw vaarbeleid

Meer regie op het gebruik van het water, het was tijd voor nieuw vaarbeleid.
Bekijk deze case
shutterstock 485712322

Langer en vitaal thuis wonen in Rotterdam

Rotterdam wil een stad zijn waar mensen gezond en vitaal oud kunnen worden. En waar passende zorg en ondersteuning is als mensen dat niet meer...
Bekijk deze case
shutterstock 489459535

Betere prestatieafspraken met minder tijdsbeslag

Volgens de Woningwet 2015 moeten gemeenten met de woningcorporaties en de organisaties van huurders in hun gebied jaarlijks prestatieafspraken...
Bekijk deze case
Afbeelding1

Hoe leid je een complexe herstructureringspuzzel in goede banen?

De herstructurering van het Food Center Amsterdam is een complexe puzzel waar zowel privaat als publiek bij betrokken zijn. De komende jaren...
Bekijk deze case
Flesvoeding shutterstock 1170624436

Hoe help je een complex project op afstand in Corona-tijd?

Voor een internationale producent van babyvoeding is het garanderen van voedselkwaliteit en -veiligheid en compliance met wereldwijde wetgeving...
Bekijk deze case
Aardappel onderzoeken shutterstock 1741750787

Zo helpen we Avebe bij het versnellen van de eiwittransitie

Als wereldwijde marktleider in aardappelzetmeel kiest de Coöperatie Koninklijke Avebe voor een duurzame koers vooruit. Door het isoleren van...
Bekijk deze case
overzichtsfoto+blocq+van+kuffeler+en+natuurgebieden fotograaf+rien+wanders

Samen synergie vinden in de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land is sinds 2018 het nieuwste nationale park van Nederland en het grootste man-made natuurpark ter wereld. Het bestaat...
Bekijk deze case
3a80e7e3 0a03 4cdd 921e 831965f4bbf5

Piekbuien in Boxmeer samen te lijf

Riooloverstorten, en ook het beekje waar ze in uitkwamen, konden de grote hoeveelheid water tijdens piekbuien niet meer aan. Een...
Bekijk deze case
anp robinutrecht schenkelsdijk schouwrit edited

Complexiteit omarmen in programma 'De Hoekse Lijn'

Hoe krijg je een werkend vervoersysteem in samenhang met alle deelprojecten op de rit?
Bekijk deze case
shutterstock 1334486393

Beter Bereikbaar Gouwe

Krachtenbundeling voor realisatie van een integraal gebiedsproces
Bekijk deze case
shutterstock 1155692008

Hoe maak je als gemeente je energie-ambities concreet?

De Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. De gemeente heeft daarop een duidelijke visie, maar het...
Bekijk deze case
Verkeerslichten

Zo bundel je landelijk de krachten in Smart Mobility

Slimme verkeerslichten, digitale Minder Hinder campagnes, vraaggericht flexibel vervoer. De verslimming van onze mobiliteit is een antwoord op...
Bekijk deze case
Nederland onder de loep

Korte termijn actie voor de bereikbaarheid van een groeiende metropool

De metropoolregio Amsterdam is volop in ontwikkeling. De komende decennia worden er nog zeker 200.000 woningen gebouwd en groeit het aantal...
Bekijk deze case
Campus Heyendaal

Een duurzaam bereikbare campus

De campus Heyendaal in Nijmegen groeit en bloeit. Het ROC, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en een...
Bekijk deze case
ondertekening initiatief proeftuin nettelhorst

Samen leren en innoveren in de proeftuin Nettelhorst

Liesbeth Couwenberg is als onafhankelijk procesbegeleider verbonden aan de Proeftuin Nettelhorst. Daarin werken omwonenden, ondernemers...
Bekijk deze case
IMG 0983 edited

ICT-migratie bij zeven transportbedrijven: hoe organiseer je dat?

Fritom Holding met zeven werkmaatschappijen stapt over naar een nieuwe ICT leverancier. Binnen acht maanden moet de omvangrijke migratie gereed...
Bekijk deze case
bus 2 png

Zo laat je Zero Emissie stadsbussen rijden in Amsterdam

Met drie partijen samen werken aan een gedragen plan voor financiering, (tijdelijke) herinrichting van de openbare ruimte en duurzame inkoop van...
Bekijk deze case
shutterstock 551101066

Realiseer een Smart Mobility agenda met draagvlak bij alle partijen!

Slimme mobiliteit gaat over het toekomstgericht en duurzaam organiseren van mobiliteit. De opgave hierbij is om de vraag naar en het aanbod van...
Bekijk deze case
shutterstock 64341418

Via welke (spoor)wegen kan Twente haar bereikbaarheid verbeteren?

Twente is één van de economische centra van ons land. De regio huisvest technologisch toonaangevende bedrijven en is een ‘logistieke...
Bekijk deze case
Visie NAD

Hoe vijftien organisaties samenwerken aan schoon drinkwater

Netwerk Afvalwaterketen Delfland laat zien dat het kan: "Verbindend Onderhandelen is nu onze norm voor samenwerking" 
Bekijk deze case
ENCI groeve afbeelding

Met een gericht programmaplan de ENCI-groeve transformeren tot topnatuur

Al bijna een eeuw wordt er door de ENCI in Maastricht mergel gewonnen uit de Sint-Pietersberg. De groeve die daarmee is ontstaan wordt stap voor...
Bekijk deze case
shutterstock 755723641

Samen zorgen voor doorontwikkeling en behoud van de Loonse en Drunense Duinen

Medio 2017 startte de regio Hart van Brabant met een proces om te komen tot een gebiedsagenda met uitvoeringsprogramma voor de Loonse en...
Bekijk deze case
Marcus Potters foto Pim Geerts PIMG0884 edited edited 3

Hoe je tegengestelde belangen bij elkaar brengt

Oplossing voor 'onmogelijke opgave' verkeersader Rijswijk met Verbindend Onderhandelen aanpak.
Bekijk deze case
2400x1800 KL man

Hoe stel je veteranen in staat om meer eigen regie te nemen over hun eigen zorg?

Via het Veteranenloket, onderdeel van het Veteraneninstituut, hebben veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun partners onder andere...
Bekijk deze case
shutterstock 288464270

Zo bouw je een experience center met Amsterdamse roots!

Heineken is de op één na grootste bierbrouwer ter wereld. Het bedrijf brouwt wereldwijd vele biersoorten onder diverse merken. Maar het merk...
Bekijk deze case
beilen

Zo werk je aan duurzame groei en waardecreatie

Met het aanbieden van betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van de...
Bekijk deze case
20180702 B2B Webasto Charging 10 Original Format 15088 aangepast edited

Hoe zet je een nieuwe laadpaal op de kaart?

Zero-emissie auto’s, zelfrijdende voertuigen en het delen van mobiliteit. Onze auto wordt steeds slimmer en groener. Wat nu nog toekomstmuziek...
Bekijk deze case
shutterstock 602902763

Bereikbaarheid van de Achterhoek in sneltreinvaart

De provincie Gelderland heeft de ambitie om de spoorverbinding Arnhem-Doetinchem-Winterswijk te verbeteren. Het oorspronkelijke idee, de...
Bekijk deze case
tonys chocolonely

Fabriek Tony’s Chocolonely als bouwsteen missie

Op dit moment werken er slaven op de cacao plantages in West Afrika. De meesten van hen zijn minderjarig. Tony’s Chocolonely’s is opgericht...
Bekijk deze case
toronto4

Nederland adviseert over realisatiefase Waterfront Toronto

Toronto bouwt aan haar toekomst. De stad groeit met ruim 100.000 mensen per jaar. Al jaren werkt de stad aan het een immense stadvernieuwing...
Bekijk deze case
Omgevingswet

Waterschap Vallei en Veluwe voorbereiden op de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet betekent meer ruimte om te ondernemen; het leidend principe is ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Samenwerken met...
Bekijk deze case
gezonde baby

100% veilige ingrediënten in babyvoeding. Hoe garandeer je dat?

Om gezonde voeding voor baby’s te garanderen, gelden er hoge kwaliteitsnormen voor voedingsproducten voor kinderen. Dat begint al bij de inkoop...
Bekijk deze case
case MAG

Samenwerken aan de Maatschappelijke agenda van Hardinxveld-Giessendam (MAG)

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken in Hardinxveld-Giessendam en hoe kun je daar samen met inwoners, verenigingen...
Bekijk deze case
over bruggen

Over bruggen

Wachten voor een open brug. In Nederland een bekend fenomeen. In waterprovincies Groningen en Friesland zag Rijkswaterstaat...
Bekijk deze case
gezonde voeding

Zo helpen wij Nutricia-vestigingen met samenwerken

Als je in verschillende fabrieken en landen produceert voor een internationale markt, is goede samenwerking cruciaal. Daarom wil Nutricia...
Bekijk deze case
naarden

Zo ontwikkelt fusiegemeente Gooise Meren zich tot netwerkorganisatie

De nieuwe gemeente Gooise Meren is in 2016 ontstaan uit de fusie van Bussum, Naarden en Muiden. En wil zich ontwikkelen tot een lerende en...
Bekijk deze case
case IJmond promoot fiets en OV mobiliteit bewerkt

Hoe verleid je werkgevers en werknemers in de IJmond om over te stappen op fiets en OV?

In april 2016 was de Velsertunnel voor negen maanden afgesloten. Voor de Omgevingsdienst IJmond hét moment om te werken aan nieuw gedrag bij de...
Bekijk deze case
170425 smart mobility overijssel

Zo werkt Overijssel aan Slimme Mobiliteit

Geen files, nul verkeersdoden, zero-emissie-vervoer? De mogelijkheden van Slimme Mobiliteit lijken eindeloos. Maar gaat het er echt van komen?
Bekijk deze case
still2

Hoe maak je TenneT-projectmanagers sterker en laat je ze werken met plezier?

TenneT zorgt dat elektriciteit beschikbaar is als jij het nodig hebt. Daar is een uitgebreide infrastructuur voor nodig en die vraagt onderhoud...
Bekijk deze case
case expeditie ruimte ontwikkeling

Hoe neem je Limburgse overheid mee op ‘ruimte-expeditie’?

De overheid moet veranderen. Zo ook in Limburg. Ze staan voor grote uitdagingen in het ruimtelijk domein. De verhoudingen tussen overheden...
Bekijk deze case
case vreugdenhil ontwikkeling

Zo helpen we Vreugdenhil projectmanagers om het beste uit hun projecten te halen

Vreugdenhil produceert volle melkpoeder voor de levensmiddelenindustrie en voor consumenten. De zuivelproducent vroeg ons om hun projecten naar...
Bekijk deze case
case wijkteams Tilburg bewerkt

Hoe help je Tilburgse wijkteams bij een omslag in denken en doen?

Sinds januari 2015 zijn in de gemeente Tilburg wijkteams aan de slag om mensen met een ondersteuningsvraag te helpen.

Niet langer bepalen...
Bekijk deze case
case slimmestad bewerkt

Een slimme buurt voor een duurzame stad

Grootschalig energie besparen in huizen, hoe krijg je dat voor elkaar? Met de mensen uit de buurt! Op dat idee is de aanpak ‘Slimme buurt’ in...
Bekijk deze case
H zuid vanaf Amstel III

De H-buurt in de Amsterdamse Bijlmer

De H-buurt is een woonwijk in de Bijlmer met zo’n 7.500 inwoners. Tachtig procent van de woningen is sociale huur en de etnische diversiteit is...
Bekijk deze case
case zaltbommel waterproof Energie

Zo helpen we ‘waterproof’ bouwen in Zaltbommel

De Buitenstad in Zaltbommel is een markante locatie tussen de Waal en het oude centrum van Zaltbommel, een van de mooiste vestingsteden van...
Bekijk deze case
ov

Goed en betaalbaar regionaal OV. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Hoe houden we ons regionale OV betaalbaar, financierbaar en tóch goed? Met deze vraag worstelden het Inter Provinciaal Overleg (IPO), ministerie...
Bekijk deze case
amsterdam energie

Zo krijg je Amsterdam aan de zonne-energie!

Amsterdam gaat voor een duurzame stad met een zonnepaneel voor iedere Amsterdammer. Met bijna 1 miljoen inwoners is dat een ambitieuze...
Bekijk deze case
case kinderobesitas food

Zo storten we ons in de strijd tegen overgewicht bij kinderen

Ongeveer één op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. In sommige stadswijken zelfs één op de drie. Ook de gemeente Helmond gaat het...
Bekijk deze case
case goudse kaas food bewerkt

Hoe zorg je dat Goudse kaas weer van Gouda wordt?

Wat is er Hollandser dan Goudse kaas? Wereldwijd, maar ook in Nederland, wordt er veel Goudse kaas verkocht die in het buitenland geproduceerd...
Bekijk deze case
case grolsch

Zo loodsen we Grolsch door een grote business-transformatie

"Een complex Global Template implementatieproject verteerbaar maken voor een brouwer en de onzekerheden beperken - dit is wat we gevraagd én...
Bekijk deze case
Meer Cases