Cases

ICT-migratie bij zeven transportbedrijven: hoe organiseer je dat?

Fritom Holding met zeven werkmaatschappijen stapt over naar een nieuwe ICT leverancier. Binnen acht maanden moet de omvangrijke migratie gereed...
Bekijk deze case

Zo laat je Zero Emissie stadsbussen rijden in Amsterdam

Met drie partijen samen werken aan een gedragen plan voor financiering, (tijdelijke) herinrichting van de openbare ruimte en duurzame inkoop van...
Bekijk deze case

Realiseer een Smart Mobility agenda met draagvlak bij alle partijen!

Slimme mobiliteit gaat over het toekomstgericht en duurzaam organiseren van mobiliteit. De opgave hierbij is om de vraag naar en het aanbod van...
Bekijk deze case

Via welke (spoor)wegen kan Twente haar bereikbaarheid verbeteren?

Twente is een van de economische centra van ons land. De regio huisvest technologisch toonaangevende bedrijven en is een ‘logistieke...
Bekijk deze case

Hoe vijftien organisaties samenwerken aan schoon drinkwater

Netwerk Afvalwaterketen Delfland laat zien dat het kan: "Verbindend Onderhandelen is nu onze norm voor samenwerking" 
Bekijk deze case

Zo maak je van een straat een toekomstbestendige etalage

Als de gemeente Tilburg een straat op de schop neemt, dan houdt dat vaak het vernieuwen van de verharding en de riolering in. Wat nu als het om...
Bekijk deze case

Met een gericht programmaplan de ENCI-groeve transformeren tot topnatuur

Al bijna een eeuw wordt er door de ENCI in Maastricht mergel gewonnen uit de Sint-Pietersberg. De groeve die daarmee is ontstaan wordt stap voor...
Bekijk deze case

Samen zorgen voor doorontwikkeling en behoud van de Loonse en Drunense Duinen

Medio 2017 startte de regio Hart van Brabant met een proces om te komen tot een gebiedsagenda met uitvoeringsprogramma voor de Loonse en...
Bekijk deze case

Hoe je tegengestelde belangen bij elkaar brengt

Oplossing voor 'onmogelijke opgave' verkeersader Rijswijk met Verbindend Onderhandelen aanpak
Bekijk deze case

Hoe stel je veteranen in staat om meer eigen regie te nemen over hun eigen zorg?

Via het Veteranenloket, onderdeel van het Veteraneninstituut, hebben veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun partners onder andere...
Bekijk deze case

Zo bouw je een experience center met Amsterdamse roots!

Heineken is de op één na grootste bierbrouwer ter wereld. Het bedrijf brouwt wereldwijd vele biersoorten onder diverse merken. Maar het merk...
Bekijk deze case

Zo werk je aan duurzame groei en waardecreatie

Met het aanbieden van betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van de...
Bekijk deze case

Hoe zet je een nieuwe laadpaal op de kaart?

Zero-emissie auto’s, zelfrijdende voertuigen en het delen van mobiliteit. Onze auto wordt steeds slimmer en groener. Wat nu nog toekomstmuziek...
Bekijk deze case

Bereikbaarheid van de Achterhoek in sneltreinvaart

De provincie Gelderland heeft de ambitie om de spoorverbinding Arnhem-Doetinchem-Winterswijk te verbeteren. Het oorspronkelijke idee, de...
Bekijk deze case

Meervoudig ruimtegebruik Norfolkterrein Den Haag

Aan het voormalig Norfolkterrein in Scheveningen worden woningen gebouwd. Dit vraagt om een nieuwe infrastructuur die moet passen in de al...
Bekijk deze case

Fabriek Tony’s Chocolonely als bouwsteen missie

Op dit moment werken er slaven op de cacao plantages in West Afrika. De meesten van hen zijn minderjarig. Tony’s Chocolonely’s is opgericht...
Bekijk deze case

Nederland adviseert over realisatiefase Waterfront Toronto

Toronto bouwt aan haar toekomst. De stad groeit met ruim 100.000 mensen per jaar. Al jaren werkt de stad aan het een immense stadvernieuwing...
Bekijk deze case

Waterschap Vallei en Veluwe voorbereiden op de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet betekent meer ruimte om te ondernemen; het leidend principe is ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Samenwerken met...
Bekijk deze case

100% veilige ingrediënten in babyvoeding. Hoe garandeer je dat?

Om gezonde voeding voor baby’s te garanderen, gelden er hoge kwaliteitsnormen voor voedingsproducten voor kinderen. Dat begint al bij de inkoop...
Bekijk deze case

Samenwerken aan de Maatschappelijke agenda van Hardinxveld-Giessendam (MAG).

Wat zijn de belangrijkste maatschappelijke vraagstukken in Hardinxveld-Giessendam en hoe kun je daar samen met inwoners, verenigingen...
Bekijk deze case

Constructief samenwerken aan stevige dijken

Het Waterschap Hollandse Delta werkt aan de versterking van bijna 60 kilometer dijk om burgers blijvend te beschermen tegen hoog water. Een...
Bekijk deze case

Bottom up strategie in Mozaïek Dommelvallei

Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Noord-Brabant werken samen aan nieuwe ruimtelijke vraagstukken op het gebied van stad...
Bekijk deze case

Makkelijk over land de lucht in!

Om Schiphol te ontlasten, gaat Lelystad Airport een belangrijke rol spelen in het niet-mainport gebonden vliegverkeer van en naar Nederland. Dat...
Bekijk deze case

Vlagheide: van vuilstortplaats naar recreatieve bestemming

Een camping, theeschenkerij of bed & breakfast op een voormalige vuilstort. Dat klinkt misschien onwerkelijk, maar drie Brabantse gemeenten...
Bekijk deze case

Vliegende start MIRT Verkenning Venlo

Wat komt er allemaal kijken bij een MIRT-verkenning (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport)? Wie heb je nodig en hoe betrek je...
Bekijk deze case

Over bruggen

Wachten voor een open brug. In Nederland een bekend fenomeen. In waterprovincies Groningen en Friesland zag Rijkswaterstaat...
Bekijk deze case

Coördinatie subsidieaanvraag tijdens reorganisatie

Reorganiseren en tegelijkertijd ook zorgen dat een belangrijke subsidie rondkomt. Een flinke uitdaging voor Natuurmonumenten, die on...
Bekijk deze case

Samen werken aan gebiedsgerichte aanpak voor betere waterkwaliteit

In Noordwest Nederland werken waterschappen, provincies, gemeenten en agrariërs aan het verbeteren van de waterkwaliteit. Samenwerken is het...
Bekijk deze case

Cradle to Cradle: aansluiten in sneltreinvaart

Kennisoverdracht, innovatie en samenwerking voor verduurzaming van bedrijventerreinen. Daar gaat het om in het Europese Cradle to Cradle project...
Bekijk deze case

Zo helpen wij Nutricia-vestigingen met samenwerken

Als je in verschillende fabrieken en landen produceert voor een internationale markt, is goede samenwerking cruciaal. Daarom wil Nutricia...
Bekijk deze case

Zo ontwikkelt fusiegemeente Gooise Meren zich tot netwerkorganisatie

De nieuwe gemeente Gooise Meren is in 2016 ontstaan uit de fusie van Bussum, Naarden en Muiden. En wil zich ontwikkelen tot een lerende en...
Bekijk deze case

Hoe P2 helpt om mensen met talent weer aan het werk te krijgen

Hoe kan het toch dat we ons in Nederland zo inspannen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen maar daar niet in...
Bekijk deze case

Goed en betaalbaar regionaal OV. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Hoe houden we ons regionale OV betaalbaar, financierbaar en tóch goed? Met deze vraag worstelden het Inter Provinciaal Overleg (IPO), ministerie...
Bekijk deze case

Hoe verleid je werkgevers en werknemers in de IJmond om over te stappen op fiets en OV?

In april 2016 was de Velsertunnel voor negen maanden afgesloten. Voor de Omgevingsdienst IJmond hét moment om te werken aan nieuw gedrag bij de...
Bekijk deze case

Zo werkt Overijssel aan Slimme Mobiliteit

Geen files, nul verkeersdoden, zero-emissie-vervoer? De mogelijkheden van Slimme Mobiliteit lijken eindeloos. Maar gaat het er echt van komen?De...
Bekijk deze case

Hoe maak je TenneT-projectmanagers sterker en laat je ze werken met plezier?

TenneT zorgt dat elektriciteit beschikbaar is als jij het nodig hebt. Daar is een uitgebreide infrastructuur voor nodig en die vraagt onderhoud...
Bekijk deze case

Hoe neem je Limburgse overheid mee op ‘ruimte-expeditie’?

De overheid moet veranderen. Zo ook in Limburg. Ze staan voor grote uitdagingen in het ruimtelijk domein. De verhoudingen tussen overheden...
Bekijk deze case

Zo helpen we Vreugdenhil projectmanagers om het beste uit hun projecten te halen

Vreugdenhil produceert volle melkpoeder voor de levensmiddelenindustrie en voor consumenten. De zuivelproducent vroeg ons om hun projecten naar...
Bekijk deze case

Nieuwe natuur maken in Flevoland… Hoe doe je dat?

In Oosterwold, een gebied ten oosten van Almere, krijgen zo’n twintig verschillende initiatiefnemers de mogelijkheid om nieuwe natuur te...
Bekijk deze case

Zo werk je met 15 organisaties aan schoon water in de regio Delfland

Het samenwerkingsproces tussen twaalf gemeenten en het Hoogheemraadschap van Delfland had een nogal turbulente start. Daarom hebben zij bewust...
Bekijk deze case

Zo breng je het belang van Ruimte voor de Waal in de omgeving én andersom

Ruimte voor de Rivier is een omvangrijk programma om overstromingen in Nederland te voorkomen. Ruimte voor de Waal Nijmegen is hiervan één van...
Bekijk deze case

Hoe kun je de jeugdzorg in Dordrecht klaarstomen voor verandering?

Ook de gemeente Dordrecht stond voor de uitdaging om per 1 januari 2015 de jeugdzorg anders in te richten. Er was spanning tussen het beleid en...
Bekijk deze case

Hoe help je Tilburgse wijkteams bij een omslag in denken en doen?

Sinds januari 2015 zijn in de gemeente Tilburg wijkteams aan de slag om mensen met een ondersteuningsvraag te helpen.Niet langer bepalen regel...
Bekijk deze case

Een slimme buurt voor een duurzame stad

Grootschalig energie besparen in huizen, hoe krijg je dat voor elkaar? Met de mensen uit de buurt! Op dat idee is de aanpak ‘Slimme buurt’ in...
Bekijk deze case

De H-buurt in de Amsterdamse Bijlmer

De H-buurt is een woonwijk in de Bijlmer met zo’n 7500 inwoners. Tachtig procent van de woningen is sociale huur en de etnische diversiteit i...
Bekijk deze case

Hoe dragen we een steentje bij aan een cleanere toekomst?

De ontwikkelingen op het gebied van Clean technology gaan snel. Zo snel dat je ze soms nauwelijks kan bijhouden. De regio...
Bekijk deze case

Zo helpen we ‘waterproof’ bouwen in Zaltbommel

De Buitenstad in Zaltbommel is een markante locatie tussen de Waal en het oude centrum van Zaltbommel, een van de mooiste vestingsteden van...
Bekijk deze case

Zo krijg je Amsterdam aan de zonne-energie!

Amsterdam gaat voor een duurzame stad met een zonnepaneel voor iedere Amsterdammer. Met bijna 1 miljoen inwoners is dat een ambitieuze...
Bekijk deze case

Zo storten we ons in de strijd tegen overgewicht bij kinderen

Ongeveer één op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. In sommige stadswijken zelfs één op de drie. Ook de gemeente Helmond gaat het...
Bekijk deze case

Hoe zorg je dat Goudse kaas weer van Gouda wordt?

Wat is er Hollandser dan Goudse kaas? Wereldwijd, maar ook in Nederland, wordt er veel Goudse kaas verkocht die in het buitenland geproduceerd...
Bekijk deze case

Zo loodsen we Grolsch door een grote business-transformatie

‘Een complex Global Template implementatieproject verteerbaar maken voor een brouwer en de onzekerheden beperken - dit is wat we gevraagd én...
Bekijk deze case

Zo maak je van afvalwater iets waardevols

Eén van de grootste maatschappelijke opgaven op dit moment is slimmer omgaan met grondstoffen en water. Doorbraken ontstaan door anders naar...
Bekijk deze case

Medicijnresten uit water… Hoe doe je dat?

We gebruiken steeds meer geneesmiddelen. Een deel wordt in het lichaam opgenomen, maar een groot deel komt via de ontlasting en urine in het...
Bekijk deze case
Meer Cases