Beter Bereikbaar Gouwe

Beter Bereikbaar Gouwe

Krachtenbundeling voor realisatie van een integraal gebiedsproces

Provincie Zuid-Holland, gemeenten Alphen aan den Rijn, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, de regio Midden-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan een ambitieus programma om de bereikbaarheidssituatie, de economie en de leefbaarheid in het gebied rondom de Gouwe te verbeteren. P2 ondersteunt samen met Movares de bestuurlijke partners om in een integraal gebiedsproces te komen tot een goed onderbouwd en breed gedragen kwalitatief hoogwaardig maatregelenpakket met oplossingen op wegen, vaarwegen, OV en fiets. De maatregelen worden door het team ook uitgewerkt in een concreet uitvoeringsprogramma met bijbehorende bestuursovereenkomsten.

Krachtenbundeling

De kracht van het team bestaat uit een mix van expertise op het gebied van inhoudelijke (verkeerskundige en technische) kennis, brede ervaring met complex proces-, belangen- en omgevingsmanagement. Als derde ingrediënt zetten we onze ervaring in op het gebied van bestuurlijke samenwerking en besluitvorming door samenwerkende overheidspartijen. Stap voor stap bereiken we het resultaat. We werken nauw samen met het ambtelijk team van de opdrachtgevers.

Draagvlak versterkt de kwaliteit van de oplossingen

Karsten: "Ik ben verantwoordelijk voor de samenhang tussen inhoud en proces van het plan van aanpak. Sturing op inhoud, draagvlak en voortgang vormen de kern voor een succesvol en gedragen maatregelenpakket. Dit in nauwe samenwerking met mijn P2-collega’s Paul Manders en Marije Paardekooper die het belangen- en omgevingsmanagement vormgeven. Movares, met wie wij een complementair team vormen, levert de inhoudelijke expertise, het contractmanagement en het projectmanagement. Ook alle bestuurlijke partners leveren gezamenlijk vakkundige medewerkers met veel expertise op voornoemde drie ingrediënten."

"Als omgevingsmanager geef ik het interactieve proces met de omgeving voor het programma Beter Bereikbaar Gouwe vorm in nauwe samenwerking met alle betrokken (externe) partijen en (interne) collega’s.", aldus Paul.

Marije vult aan: "Door een goed begrip van alle belangen rondom deze gebiedsontwikkeling versterken we niet alleen de kwaliteit van het programma maar realiseren we ook het noodzakelijke draagvlak voor de maatregelen. Zo zijn we in meerdere rondes in gesprek met bewoners en ondernemers. Door hun kennis op te halen, mogelijke maatregelen te verrijken en ruimte te geven aan nieuwe ideeën vanuit de omgeving. Dit alles transparant en navolgbaar voor de omgeving. Zo werken we samen naar gedragen oplossingen."