Succesvol sturen in complexe processen

Succesvol sturen in complexe processen

Medewerkers Actiz leren in eigen praktijk om in complexe processen meerwaarde voor alle betrokkenen te vinden

Onze experts
Onze experts

Actiz maakt zich namens 400 zorgorganisaties hard voor maatwerk in de zorg, goed werkgeverschap, zelfredzaamheid en de menselijke maat in de zorg. De medewerkers van Actiz werken in een complex netwerk met zeer diverse partners. Ze onderhandelen wat af met partijen met verschillende belangen.

Heleen Oossenbrug, opleidingsmanager, zocht naar een goede opleiding om de medewerkers van Actiz de opgaven met meer succes te laten sturen en kwam bij procesmanagement van P2 uit. P2 heeft in nauw overleg met Actiz een aantal werksessies gemaakt. Iedere organisatie heeft namelijk een unieke leervraag.

De werksessies sluiten aan bij de werkpraktijk van de Actiz medewerkers; elk onderdeel van de methodiek van processen sturen, vertalen Actiz deelnemers naar hun praktijksituatie. Het leren vindt ook plaats door huiswerkopdrachten in het dagelijkse werk; zo borgen we dat de kennis ook wordt toegepast. En de praktijk blijft voor P2 de beste leerschool.

Actiz medewerkers moeten tegengestelde belangen overbruggen om hun doelen/resultaat te bereiken; P2 vult hun vaardigheden aan met Verbindend Onderhandelen. Met goed belangenmanagement kunnen Actiz medewerkers in de praktijk meerwaarde creëren voor alle onderhandelende partijen.

Met deze goede introductie is de basiskennis om succesvol te sturen in complexe processen bereikt. De deelnemers gaan er nu enthousiast mee aan de slag en geven aan zich hier verder in te willen bekwamen. Toepassen en door leren dus.
- Heleen Oossenburg, opdrachtgever