Gezamenlijk ambitieuze plannen voor de Verborgen Raamvallei realiseren

Gezamenlijk ambitieuze plannen voor de Verborgen Raamvallei realiseren

Door de taart groter én smakelijker te maken

Onze experts
Onze experts

De Raamvallei tussen Cuijk, Grave en Mill is een vrij onbekend gebied met beken, plassen en vennen, landgoederen en boerderijen. Hoe maak je dit gebied veerkrachtig, waardevol en authentiek? Waterschap Aa en Maas heeft meerdere wateropgaven in dit gebied. Vanuit de wens om deze in samenhang met andere doelen te realiseren nam het waterschap, samen met gemeenten Cuijk, Grave en Mill, het initiatief voor netwerkorganisatie De Verborgen Raamvallei. P2 werd als expert op het gebied van Verbindend Onderhandelen ingeschakeld voor het begeleiden van het gezamenlijke gebiedsproces.

Samen met 13 gebiedspartners is ruimte gezocht voor waterberging, ecologisch beekherstel en ecologische verbindingszones. Ook het verbeteren van de toegankelijkheid en een goed waterpeil voor landbouw en natuur stonden op de agenda. Het resultaat van het gezamenlijk doorlopen van het gebiedsproces was het Gebiedsplan Raam. 

Ingrid Rijkers is vanuit het Waterschap Aa en Maas project­- en omgevingsmanager voor dit bijzondere gebied: “We wilden in dit proces kijken vanuit belangen en niet vanuit standpunten. Daarom hebben we P2 ingeschakeld, we hadden al goede ervaringen met P2 vanuit een ander project. We zijn met alle gebieds-partijen gestart met een cursus Verbindend Onderhandelen. Zo ontwikkelden we een gezamenlijke taal en ontstond er begrip voor elkaar. Natuurlijk waren er soms tegengestelde belangen, maar we konden met aandacht en begrip goede gesprekken voeren, juist door te investeren in de kennis over de Verbindend Onderhandelen aanpak.

P2 heeft de condities geschapen om in gezamenlijkheid de juiste stappen op het juiste moment te zetten en in gesprek te blijven. We wisten de taart groter én smakelijker te maken; juist door de gesprekken ontstond er meer kwaliteit. We wisten bijvoorbeeld extra geldstromen aan te boren en te verdelen. De partijen hebben het gebiedsplan gezamenlijk gepresenteerd, het werd breed gedragen. De formele procedures verliepen vervolgens soepel.”