Ruimte en Mobiliteit

Ruimte en Mobiliteit

De bereikbaarheid van onze leefomgeving staat onder druk. Nieuwe oplossingen bieden kansen, die we kunnen benutten als we slimmer samenwerken. Als onafhankelijke regisseurs weten we wat er nodig is om deze transitie te realiseren. 

Stedelijk en landelijk: zelfde aanpak, andere inhoud 

Nederland staat voor een enorme woningbouwopgave, waarbij vaak gekozen wordt voor verdichting van steden en dorpen. Daarbij willen we de bereikbaarheid van onze steden op peil houden. In landelijk gebied zien we dat traditionele vervoersmiddelen niet altijd meer houdbaar zijn. De inhoud van deze contexten is anders, maar beide opgaves brengen we vanuit een gebiedsgerichte aanpak verder. 

Onze visie: slim verbinden van gebied en opgave 

Elk gebied is uniek. Een eigen cultuur, eigen gebiedskenmerken, eigen kansen en eigen spelers. P2 verbindt gebied en opgave op een slimme manier. We betrekken de juiste stakeholders en komen samen tot logische, lokaal georganiseerde oplossingen.  

Drie knoppen

Wil je bereikbaarheid in een gebied verbeteren, dan zijn er drie knoppen om aan te draaien:

  • aanbod van modaliteiten en voorzieningen
  • behoefte en gedrag van gebruikers 
  • samenwerking tussen alle partijen 

Deze knoppen werken in synergie met elkaar. Want met aanbod kun je gedrag sturen. Goed aanbod krijg je alleen voor elkaar door goede samenwerking tussen publieke en private partijen. En oplossingen krijgen alleen draagvlak als ze bij een gebied en haar gebruikers passen.

Verandering vraagt om slim samenwerken

In ons werk zien we dat veel mobiliteitsopgaven in elkaar overlopen. Of 'slechts' een onderdeel zijn van een veel grotere opgave. Alleen met een integrale aanpak, een gedeelde visie en regie op ketensamenwerking werken we ècht aan oplossingen. En als P2 zijn we daar goed in. 

Meer weten? 

Lees dan meer over de thema's waar wij aan werken. Of neem contact op met Anne Garretsen.

Thema's waar wij aan werken:

pitane fietsers

Gedrag en mobiliteit

Een gedragsverandering van reizigers is nodig in de aanpak van grote maatschappelijke opgaves als leefbaarheid, klimaat en natuur. Mobiliteit gaat al lang niet meer alleen om infrastructuur. Wij zette... Lees meer

pitane fietsers

Gedrag en mobiliteit

Een gedragsverandering van reizigers is nodig in de aanpak van grote maatschappelijke opgaves als leefbaarheid, klimaat en natuur. Mobiliteit gaat al lang niet meer alleen om infrastructuur. Wij zette... Lees meer

still mobiliteit

Mobiliteit in ruimtelijke ontwikkelingen

Nederland groeit. Door het hele land staan gemeenten voor een flinke woningbouwopgave. Mobiliteit is een belangrijke drager in deze ruimtelijke ontwikkelingen. Want als alle bewoners van een nieuwe wi... Lees meer

still mobiliteit

Mobiliteit in ruimtelijke ontwikkelingen

Nederland groeit. Door het hele land staan gemeenten voor een flinke woningbouwopgave. Mobiliteit is een belangrijke drager in deze ruimtelijke ontwikkelingen. Want als alle bewoners van een nieuwe wi... Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Inrichten van toekomstperspectief voor de Rotterdamse tram

Samen werken aan een bestendig geïntegreerd mobiliteitsnetwerk.

Lees meer

"Onze inzet was te komen tot een programma met ambitie van en voor de regio dat goed aansluit op de lange termijn ontwikkelingen."

Nadieh Roodbeen, Projectmanager P2

Lees meer
shutterstock 1883155177

Een regionaal mobiliteits programma met uitvoeringskracht

De regio Arnhem-Nijmegen is, na de randstad, de snelst groeiende regio van Nederland. Steeds meer mensen wonen in en om deze steden. Niet zo gek dat de bereikbaarheid steeds meer onder druk komt te staan. Hoe zorg je voor een gedragsverandering om de regio leefbaar te houden?

Lees meer
shutterstock 2109225914 edit

Zo gaan studenten sneller én duurzamer naar school

Beter bereikbare scholen in de regio Arnhem en duurzame mobiliteitsoplossingen.

Lees meer

"Hoe kan je slimme mobiliteit organiseren? Dat vraagt om lef! Want dit lukt alleen als publieke én private partijen hun bestaande manier van werken en denken durven los te laten en op een andere manier gaan (samen)werken."

Marcel Vos, Projectmanager P2

Lees meer

"Hoewel elk eiland in Zeeland een eigen dynamiek en historie heeft, staan ze voor dezelfde grote opgave: hoe houden we onze dorpen, onze provincie, leefbaar? Een puzzel, die vraagt om een vernieuwende aanpak en innovatieve oplossingen"

persoon

Nadieh Roodbeen

Projectmanager P2

Wij werken o.a. voor

logo rijkswaterstaat
Gemeente Almere
Webasto
Gemeente Enschede
rr logo
Regio Arnhem Nijmegen
Logo Gemeente Hilversum
logo gemeente utrecht nederlands groot 1200
Gelderland logo
logo overijssel
metropoolregio rotterdam
Brainport Bereikbaar nieuw logo