Via welke (spoor)wegen kan Twente haar bereikbaarheid verbeteren?

Via welke (spoor)wegen kan Twente haar bereikbaarheid verbeteren?

Twente is één van de economische centra van ons land. De regio huisvest technologisch toonaangevende bedrijven en is een ‘logistieke draaischijf’ tussen de Randstad en Duitsland. Om Twente economisch sterk te houden, is goede externe bereikbaarheid van de regio Twente met de naburige economische centra Zwolle, Münster en Arnhem een belangrijke randvoorwaarde. Hoe pak je dat aan?

Onze experts
Onze experts

Door het verkorten en comfortabeler maken van de reis per trein en auto blijft Twente aantrekkelijk voor werkgevers, werknemers en inwoners. Ook kunnen kennis en kunde tussen regio’s bij een betere bereikbaarheid optimaal worden uitgewisseld. 

Regio Twente vroeg aan P2 om te helpen bij het afwegen van de prioriteiten voor de verschillende lobby’s en overlegtafels. Door een betere afstemming van ambtelijke analyses en bestuurlijke ambities heeft P2 in kort tijdsbestek een ambitieuze maar realistische Roadmap Externe Bereikbaarheid Regio Twente opgesteld.

In de roadmap is een aantal zaken gericht uitgewerkt:

  1. Hoe kunnen we de externe bereikbaarheid van Twente naar andere agglomeraties versterken (corridors Twente-Zwolle, Twente-Münster, Twente-Achterhoek/Arnhem), met een focus op banenbereik hoger opgeleiden.
  2. Hoe kunnen we internationale corridors (Ten-T, A1/A35 en Zwolle-Münster) versterken, met aansluiting van Twente voor forensen en bezoekers.
  3. Hoe versterken en vergroten we het Daily Urban System Twente door verbetering van de interne bereikbaarheid, met name als randvoorwaarden voor benoemde corridors (first- en last-miles).

De Roadmap is een overzichtelijke analyse op zes corridors, die vervolgens is door vertaald naar een door alle betrokken gemeenten gedragen actielijst voor 2018 en 2019.