Samen synergie vinden in de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land

Samen synergie vinden in de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land is sinds 2018 het nieuwste nationale park van Nederland en het grootste man-made natuurpark ter wereld. Het bestaat uit de Lepelaarsplassen, Marker Wadden, Oostvaardersplassen en Markermeer. Het Nationaal Park is in ontwikkeling: de natuur versterken en het gebied beter beleefbaar maken. 

De acht partners zijn bezig om hier invulling aan te geven, maar de benodigde samenwerking is niet altijd even makkelijk. Door gezamenlijk stil te staan bij de uitdagingen en alles op een rijtje te zetten, wilden ze een helder beeld krijgen van waar ze gezamenlijk voor aan de lat staan. En daarmee de samenwerking versterken. Tijd voor een tweedaagse heisessie met de projectgroep van het Nationaal Park. P2 is gevraagd de tweedaagse sessie voor te bereiden en te faciliteren. Met als belangrijkste doelen: het scherp krijgen van de rol als projectgroep; het aanbrengen van structuur en voortgang houden in de complexe samenwerking die nodig is bij het verder ontwikkelen van een Nationaal Park. Met een verscheidenheid aan creatieve werkvormen hebben Wieke en Gijs de energieke groep aan het werk gezet om de doelen te bereiken. Dat leverde waardevolle gesprekken op. Iedereen werd in de gelegenheid gesteld zijn eigen ervaringen te ventileren en constructief te debatteren. Zoals één van de partners van de projectgroep het verwoordde:

Wieke gaf mensen de ruimte waardoor kwetsbare onderwerpen op tafel kwamen. Tegelijkertijd stuurde ze op de hoeveelheid ruimte. 

Een brownpaper met het overzicht van ieders belangen werkte voor de groep erg verhelderend. Stap voor stap werden de werkverdeling inzichtelijk: wie werkt waar aan en waarom. Iedereen heeft zijn eigen taak. Samen staan de acht partners voor: ‘Het signaleren en verbinden van projectoverstijgende kansen door synergie en samenwerking op Nationaal Parkniveau’. Kort na de tweedaagse heeft de projectgroep een gezamenlijk werkplan opgeleverd waarin de uitkomst van de tweedaagse was verwoord. Mooi materiaal om op bestuurlijk niveau de samenwerking te herbevestigen.   

De kracht van de P2 aanpak zit in het systematisch doorlopen van de juiste stappen, waarbij iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt. Met een aanstekelijke energie informatie ophalen en zaken concreet maken.

Knap om zo tot een tastbaar resultaat te komen.