De H-buurt in de Amsterdamse Bijlmer

De H-buurt in de Amsterdamse Bijlmer

De H-buurt is een woonwijk in de Bijlmer met zo’n 7.500 inwoners. Tachtig procent van de woningen is sociale huur en de etnische diversiteit is groot. Door de economische crisis is de laatste fase van de vernieuwing Bijlmermeer hier vertraagd. Het gevolg: de leefbaarheid is minder verbeterd dan in andere buurten in de Bijlmer.

De buurt scoort hoog als het gaat om gezinnen met meervoudige problemen. Veel mensen voelen zich er onveilig. De inkomens behoren tot de laagste van Zuidoost en daarmee van Amsterdam en ook de gemiddelde WOZ-waarde is één van laagste van de hoofdstad.

Leefbaarder buurt

Maar er zijn ook kansen voor dit gebied. Beleggers en ontwikkelaars staan in de rij om te investeren in Amsterdam. De druk op de wijken binnen de ring van de A10 is hoog en er zijn goede voorbeelden van ontwikkelaars die (juist in het betaalbare segment) in Zuidoost woningen willen bouwen.

Bedrijven en woningcorporaties die hier actief zijn, willen investeren om de buurt CO2 neutraal te maken - wat ook voordelen voor bestaande bewoners moet opleveren. Deze ontwikkelingen bieden kansen op een leefbaarder buurt voor de bewoners en mogelijkheden om te verdichten, zodat meer draagkrachtige bewoners naar dit deel van de stad komen. Dit kan het draagvlak voor voorzieningen vergroten.

Tactisch plan

Erna Hollander en Robbin Pennings maken samen met Amsterdamse specialisten uit de ruimtelijke sector en bewoners en ondernemers uit de buurt een tactisch plan.

Hierin koppelen ze een visie voor de H-buurt op de middellange termijn aan concrete projecten en activiteiten die de leefbaarheid op de korte termijn verbeteren. Zo wordt dit weer een vitaal stuk stad!