Samen pionieren met een gezonde en duurzame voedselomgeving

Samen pionieren met een gezonde en duurzame voedselomgeving

Onze experts
Onze experts

De gemeente Ede heeft als ambitie om bewoners te helpen gezonder en duurzamer te eten, en zet het thema ‘voedsel’ op de publieke agenda. Onder de vlag van de ‘CityDeal Gezonde en Duurzame Voedselomgeving’ heeft Ede contact gezocht met de NS, om samen te verkennen of een gezonde en duurzame voedselomgeving een onderdeel kan worden van het nieuwe station Ede-Wageningen dat op dit moment gebouwd wordt. Door de ligging naast het World Food Center en de World Food Experience, is dit dé logische stationslocatie in Nederland om hiermee te experimenteren.

Verkenning

Sonja Zuijdgeest mag in de rol van kwartiermaker de mogelijkheden verkennen: wat is het wél, wat is het níet, en hoe maak je deze abstracte ambitie concreet? Na de eerste gesprekken met betrokken organisaties zoals de NS en het Voedingscentrum, verbreedt Sonja het speelveld. Meer publieke organisaties, food bedrijven en wetenschappelijk onderzoekers blijken interesse te hebben om mee te denken, en nemen deel aan een inspirerende kick-off werksessie bij het station Utrecht Centraal Station.

Pop-up food store

Tijdens de verdere uitwerking van ideeën in de maanden die volgen, komt het idee voor een pop-up food store in het bestaande station bovendrijven als realistische eerste stap: de NS stelt een casco beschikbaar, de gemeente Ede ontsluit het lokale netwerk van partners, de Wageningen Universiteit draagt bij met onderzoek en het Voedingscentrum biedt hulp en advies. Bestuurders zijn enthousiast: een pop-up food store is een mooie eerste stap om écht het verschil te gaan maken, en een goed handvat om landelijk het verhaal te vertellen en hopelijk andere steden te inspireren.

Vertrouwen en begrip tussen partners

Sonja heeft door goed luisteren, een open vizier en sturing op voortgang vertrouwen tussen de partners helpen creëren. De bedoeling is hierbij leidend: een gezond station. Door het voeren van het open gesprek gingen partners elkaars belangen en perspectieven beter begrijpen, en waren bereid mee te bewegen met elkaars taal en tempo. De concreetheid van de ideeën hielp om vooruit te komen. Voor iedereen is ook duidelijk: de opening van de pop-up food store met lokale producten in september is een belangrijke eerste stap, en hopelijk de start van een nieuwe, bredere beweging: toegang tot gezond en duurzaam eten in stationsgebieden als nieuwe norm. We wensen ondernemer Pantry veel succes!