Piekbuien in Boxmeer samen te lijf

Piekbuien in Boxmeer samen te lijf

Riooloverstorten, en ook het beekje waar ze in uitkwamen, konden de grote hoeveelheid water tijdens piekbuien niet meer aan. Een bedrijventerrein en grote stukken boerenland liepen onder met (smerig) water. Met alle gevolgen van dien, zowel praktisch als financieel. 

Begin 2019 liepen de gesprekken tussen betrokken partijen vast. Dat had mede te maken met de ‘schuldvraag’ over die wateroverlast. Die was niet eenduidig, waardoor juristen zich hierop stukbeten. Bovendien gingen de juristen over de schuldvraag en niet perse over een goed gedragen oplossing. De gemeente Boxmeer, het waterschap Aa en Maas, de betrokken boeren, het bedrijventerrein Saxe Gotha én het Brabants Landschap bleken allemaal belanghebbend. En daarmee allemaal partij aan tafel en bereid om tot een oplossing te komen. P2 werd gevraagd om als onafhankelijk procesbegeleider een Verbindend Onderhandelen traject te organiseren om zo tot een gedragen oplossing te komen.

Gestart is met het in kaart brengen van het precieze probleem: wáár het overtollige water in de zomer vandaan kwam, waar en waardoor de beek uit haar oevers trad en bij welke hoeveelheden water dat het geval was. Toen voor iedereen duidelijk was waar de problemen vandaan kwamen en wat ieders belangen waren, kon men samen nadenken over oplossingen. Dat leidde tot een scala aan mogelijkheden, die uiteindelijk konden worden teruggebracht tot drie mogelijke pakketten van maatregelen. De keuze voor een pakket is gemaakt door te toetsen aan criteria die belanghebbenden samen hebben vastgesteld  Zo rolde een oplossing uit de bus die tegemoet kwam aan de belangen van alle partijen: een kleine waterberging en omkering van de stroomrichting waardoor riooloverstort-water in tijden van piekbuien stroomopwaarts wordt afgevoerd. Iedereen hoopt hiermee tot ver in de toekomst een duurzame oplossing te hebben. De realisatie kan niet snel genoeg beginnen!

Volhoudbare oplossingen en een duurzamer relatie

De aanpak is mede ontstaan vanuit de wens vraagstukken voor de lange termijn duurzaam op te lossen. Zo wordt bij de criteria om te kiezen uit meerdere mogelijke opties, de volhoudbaarheid van de oplossing meegenomen. Volhoudbaarheid in de zin van sociale én ecologische duurzaamheid: is de oplossing goed voor mens én planeet? Want alleen mét draagvlak van partijen die tevreden zijn met een uitkomst kom je verder. Bovendien is de relatie onderling verstevigd en vertrouwen hersteld. Mochten zij in de toekomst weer een probleem tegenkomen is de weg naar de oplossing makkelijker en sneller te bewandelen.

Femke Vergeest was als onafhankelijk procesbegeleider betrokken bij deze opgave Oeffeltse Raam in Boxmeer.