Hoe vijftien organisaties samenwerken aan schoon drinkwater

Hoe vijftien organisaties samenwerken aan schoon drinkwater

Netwerk Afvalwaterketen Delfland laat zien dat het kan: "Verbindend Onderhandelen is nu onze norm voor samenwerking" 

De samenwerking tussen twaalf gemeenten en het Hoogheemraadschap Delfland om de kostenstijging in de afvalwaterketen te beperken had een turbulente start; de belangen waren ogenschijnlijk tegengesteld. Daarom kozen zij voor de Mutual Gains Approach en een onafhankelijk procesbegeleider. Het betekende een keerpunt in de samenwerking.

P2 werd na een succesvol onderhandelingsproces ook ingeschakeld voor het programmamanagement; het bouwen van een netwerk en het vormgeven van de samenwerking en vervolgens de focus op het leveren van resultaat. Inmiddels realiseert de netwerkorganisatie - twee drinkwaterbedrijven sloten aan - een forse beperking van de kostenstijging, met behoud van kwaliteit van de dienstverlening en een vermindering van de kwetsbaarheid in de afvalwaterketen.

 

Floris Nonhebel (lid kernteam Netwerk Afvalwaterketen Delfland en beleidsadviseur Afvalwaterketen Hoogheemraadschap van Delfland) 

Floris Nonhebel was vanuit verschillende functies betrokken bij het proces:

“Ik was vooraf sceptisch of deze in zekere zin gedwongen samenwerking wel een kans van slagen had. P2 luistert goed naar alle partijen en weet door te vragen. Dat geeft partijen ook zelf meer duidelijkheid over wat ze willen. Door steeds te kijken naar ieders belangen is het gelukt om tot effectieve samenwerking te komen. Niet alleen in de fase om tot een overeenkomst te komen, maar ook daarna: doorpakken om daadwerkelijk resultaat te bereiken. P2 had hierin de vormende rol en hield de energie er in. De aanpak sloeg aan; Verbindend Onderhandelen werd de norm voor samenwerking en is onderdeel van ons DNA geworden, ook buiten het kernteam.”

 

Bron fotografie header: NAD 2019 www.afvalwaterketendelfland.nl