Zo ontwikkelt fusiegemeente Gooise Meren zich tot netwerkorganisatie

Zo ontwikkelt fusiegemeente Gooise Meren zich tot netwerkorganisatie

De nieuwe gemeente Gooise Meren is in 2016 ontstaan uit de fusie van Bussum, Naarden en Muiden. En wil zich ontwikkelen tot een lerende en participerende netwerkorganisatie. Hoe doe je dat en waar begin je?

Een uitdagende organisatie ontwikkelvraag

Het begint bij samenwerken, over afdelingen heen. Het uitgangspunt voor deze opgave was: ‘verkennen door te doen’. Daarvoor voerden Marloes Aarden, Henk Hagenberg en Cecile Wijdeveld interventies uit om te observeren én tegelijkertijd iets verbeterden in de samenwerking op meerdere niveaus. We werkten in projecten, met teams en met medewerkers persoonlijk. 

Interventies en verbeterpunten

Ondanks de werkdruk en de vele veranderinitiatieven die er spelen, schiepen de interventies het waardevolle inzicht dat het belangrijk is om de ruimte te nemen. En om écht met elkaar in gesprek te gaan. We signaleerden verbeterpunten op het gebied van communicatie en houding, organisatie en werkdruk. Maar ook op het vlak van leiding en zelforganisatie en de manier waarop je veranderen begeleid. Verbetering ontstaat bijvoorbeeld al door sterker te sturen op het resultaat bij het maken van afspraken (wat heb ik nodig van je en wanneer…), elkaar hieraan houden en aan te spreken als dat niet gebeurt. 

Van A naar B

Een eerste stap hebben we met het MT gezet door een punt op de horizon te zetten om naartoe te bewegen (‘van A naar B’). Een perspectief dat energie geeft en waarin ook de onderstroom wordt benoemd. Dat maakt de urgentie voor verandering helderder. En stelt de kaders waarbinnen zelforganisatie mogelijk is. 

Er is een proces van veranderen gestart dat blijvend aandacht nodig heeft en verankerd is in het dagelijks werk, vanuit het MT naar de teams. Stap voor stap, door te experimenten, via een olievlek die steeds groter wordt. In een gemeente waar ‘samen wonen, werken, ondernemen en recreëren in een groen en historisch gebied’ voorop staat.