Over bruggen

Over bruggen

Wachten voor een open brug. In Nederland een bekend fenomeen. In waterprovincies Groningen en Friesland zag Rijkswaterstaat Noord-Nederland kansen om met nieuwe techniek de bruggen ‘slim’ in te richten. Oftewel slimme mobiliteit.

Het doel? Zorgen voor meer doorstroming op weg én water. Fijn voor zowel de forens in de auto als voor binnenvaartschipper en de toerist op het water en beter voor het milieu! Een mooi idee om mee aan de slag te gaan. 

Blauwe Golf

In het project ‘Blauwe Golf’ werken verschillende overheden samen om brug- en sluisopeningen en de beschikbaarheid van ligplaatsen via een landelijke platform te ontsluiten. Marktpartijen kunnen deze open data gebruiken in hun dienstverlening naar weg- en watergebruikers. Ook proberen zij met slimme techniek brugopeningen efficiënter in te richten, bijvoorbeeld door bediening van bruggen te centraliseren of openingen beter te voorspelen.

Voor zowel Groningen als Friesland hebben we samen met regionale partners plannen van aanpak voorbereid. Richting uitvoering bleek al snel dat met name de doorstroming op de weg wordt gehinderd door brugopening. Daarom de wens om de weggebruiker real-time te informeren over een (naderende) brugopening.  

Real time informatie

Samen met een marktpartij hebben we loggers ontwikkeld die realtime informeren over de status van de brug. De kastjes, op de slagboom of in het bedienhuisje, sturen een signaal naar de landelijke database. Serviceproviders als Flitsmeister kunnen deze gegevens vervolgens gebruiken in hun actuele verkeersinformatie. Ook wordt een automobilist geadviseerd over alternatieve routes. Op deze manier voorkomen we lange files bij brugopeningen, met name in de spits of tijdens evenementen. Daarnaast geven we informatie over de gemiddelde wachttijd. Zo weet je real time of je je afspraak nog gaat halen (en kan je alvast even een appje sturen).