Land & water

Land & Water

Het Nederlandse landschap is continu in beweging. Opgaven tussen stad en land, van overheden en particulieren vragen om ruimte en een gedragen aanpak. Tegelijkertijd vragen ontwikkelingen zoals de klimaatverandering, circulaire economie en de Omgevingswet om een nieuwe kijk op landgebruik en waterveiligheid. Participatie, integraliteit en samenwerking zijn essentieel om tot vitale resultaten te komen.

 

Bij het team Land & Water hebben we één ding gemeen: we werken allemaal met aanstekelijk enthousiasme aan een mooi, veilig en duurzaam ingericht Nederland. We kennen het werkveld op ons duimpje. We spreken de taal. En omdat we goed kijken naar de belangen van alle betrokkenen, krijgen we dingen voor elkaar.

Ons effect is ook duurzaam

Wij maken voor elke opgave - samen met de opdrachtgever en hun partners - een duurzame aanpak. Daarbij gebruiken we verschillende methoden: project- proces- en programmamanagement, Verbindend Onderhandelen en omgevingsmanagement.

Wij brengen met alle betrokken partijen iets tot stand, waardoor er écht iets verandert. En het mooie: onze resultaten zijn ook houdbaar als we weer weg zijn.

Ook samen aan de slag?

Benieuwd hoe wij jouw idee voor Land & Water kunnen laten werken? Neem dan contact op met Hein van Middelaar.

 

Thema's waar wij aan werken

vo edited rechthoek2

Verbindend Onderhandelen voor duurzame oplossingen

Een aanpak die inzet op wederzijdse winst voor alle partijen. Lees meer

vo edited rechthoek2

Verbindend Onderhandelen voor duurzame oplossingen

Een aanpak die inzet op wederzijdse winst voor alle partijen. Lees meer

RHF201608300278

Droge voeten, schoon water

Klimaatadaptatie voor een betere toekomst Lees meer

RHF201608300278

Droge voeten, schoon water

Klimaatadaptatie voor een betere toekomst Lees meer

shutterstock 1652955616

Samen een leefgebied duurzaam inrichten

Met aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en robuuste natuurgebieden Lees meer

shutterstock 1652955616

Samen een leefgebied duurzaam inrichten

Met aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en robuuste natuurgebieden Lees meer

shutterstock 1090527608

Implementeer succesvol de Omgevingswet

Regie voeren op de implementatie van een cultuur- en gedragsverandering vanuit het principe doen-leren-beter doen. Lees meer

shutterstock 1090527608

Implementeer succesvol de Omgevingswet

Regie voeren op de implementatie van een cultuur- en gedragsverandering vanuit het principe doen-leren-beter doen. Lees meer

Praktijkvoorbeelden

Beter Bereikbaar Gouwe

Krachtenbundeling voor realisatie van een integraal gebiedsproces

Lees meer

"Door steeds te kijken naar ieders belangen is het gelukt om tot effectieve samenwerking te komen."

Floris Nonhebel, lid kernteam Netwerk Afvalwaterketen Delfland

Lees meer
overzichtsfoto+blocq+van+kuffeler+en+natuurgebieden fotograaf+rien+wanders

Samen synergie vinden in de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land is sinds 2018 het nieuwste nationale park van Nederland en het grootste man-made natuurpark ter wereld. Het bestaat uit de Lepelaarsplassen, Marker Wadden, Oostvaardersplassen en Markermeer. Het Nationaal Park is in ontwikkeling: de natuur versterken en het gebied beter beleefbaar maken. 

Lees meer
ondertekening initiatief proeftuin nettelhorst

Samen leren en innoveren in de proeftuin Nettelhorst

Liesbeth Couwenberg is als onafhankelijk procesbegeleider verbonden aan de Proeftuin Nettelhorst. Daarin werken omwonenden, ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan de leefbaarheid rond de N825 tussen Borculo en Lochem. Bijzonder is dat de samenwerking voortkomt uit een burgerinitiatief: de Slimste Weg.

Lees meer

"Verbindend Onderhandelen is een prachtige aanpak als je schijnbaar onverzoenlijke belangen wil verenigen."

Harrie Timmermans, gemeentesecretaris gemeente Heusden

Lees meer

"De kracht van de P2 aanpak zit in het systematisch doorlopen van de juiste stappen, waarbij iedereen zich gewaardeerd en gehoord voelt. "

persoon

Gijs Woldring

projectmanager P2

Wij werken o.a. voor

Logo Staatsbosbeheer
Kommune Norddjurs
Klimatorium
SER
Waterschap Brabantse Delta
IPO Interprovinciaal Overleg
Provincie Zuid Holland
Provincie Noord Brabant
Natuurmonumenten
Klop Beheer
programma rijke waddenzee
ILT Inspectie Leefomgeving en Transport