100% veilige ingrediënten in babyvoeding. Hoe garandeer je dat?

100% veilige ingrediënten in babyvoeding. Hoe garandeer je dat?

Om gezonde voeding voor baby’s te garanderen, gelden er hoge kwaliteitsnormen voor voedingsproducten voor kinderen. Dat begint al bij de inkoop van ingrediënten. In een wereldwijd speelveld vraagt dat om een strikt inkoop- en controlebeleid.

Onze experts
Onze experts

Een groeiende wereldmarkt, strengere kwaliteitsnormen en een wereldwijd netwerk van ingrediëntenleveranciers

Voor een internationaal voedingsbedrijf alle reden om het -al zeer strikte- inkoop- en controlebeleid voor ingrediënten nog verder te versterken, en dit bovendien te transformeren van een regionale naar een wereldwijde aanpak. Zo kan de kwaliteit en veiligheid ook voor de toekomst gegarandeerd blijven.

Professionals van de afdelingen Inkoop, Kwaliteit, Productontwikkeling, Specificatie management, Leverancierselectie en de fabrieken werken nauw samen aan de kwaliteitsbewaking. Sonja Zuijdgeest hielp daar aan mee door de voorwaarden voor wereldwijde kwaliteitsborging te nog verder te verbeteren.

Business Transformatie

Samen met de verantwoordelijke directeuren bracht Sonja in beeld hoe de beheersing van ingrediënten specificaties verloopt. En wat nodig is voor een wereldwijde standaardisatie daarvan. Met een transformatieprogramma hielpen we om een nieuwe afdeling in te richten met duidelijke taken, rollen en verantwoordelijkheden, passend binnen het wereldwijde inkoopbeleid van het bedrijf. Met hulp van Jolanda Kroon maakte Sonja werkprocessen inzichtelijk en is de samenwerking tussen afdelingen versterkt. Ook is de beheersing van informatie en documentatie nog strakker georganiseerd.

Deze nieuwe wereldwijde beheersing van ingrediënten specificaties, zorgt ervoor dat babyvoeding ook voor de toekomst gegarandeerd veilig en van hoge kwaliteit blijft.