Het verhaal van P2

Ons verhaal begint halverwege de jaren negentig, aan een keukentafel in Noord-Brabant. Inmiddels zijn we van twee naar vijfenzeventig gepassioneerde vakmensen gegroeid. Vanuit de visie 'beter, anders, samen en inclusief denken', geven we betekenis aan strategie-, realisatie- en ontwikkelopgaven.

Vijfentwintig jaar geleden startte P2

Vijfentwintig jaar geleden betekende consultancy vooral advies geven; anderen waren dan weer verantwoordelijk voor de uitvoering. Voor Robertjan Zonneveld, grondlegger van P2, was het echter niet meer dan logisch om bij het één ook het ander te bieden. Bekijk het filmpje.

praatplaat

En dus om voor zijn opdrachtgever, de afvalverbrandingsinstallatie Twente (AVI), zowel de businesscase te schrijven als de verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie daarvan. Om zo de opdracht kloppend ‘van kop tot staart’ te maken. Samen met een paar andere bevlogen professionals die zijn visie deelden, legde hij de basis voor P2: de combinatie van proces- en projectmanagement.

Strategie, realisatie en ontwikkeling 

Tijden veranderen en klanten veranderen. Met het inrichten van marktvensters als Energie, Mobiliteit, Land & Water, Food en Stad, brachten we focus aan en haalden we domeinexpertise binnen. De wereld van de klant werd ónze wereld, waar wij weer onze kennis en ervaring inbrachten.

Zo gaven we bijvoorbeeld ‘ruimte aan de rivier’ en werkten we mee aan de invulling van de nieuwe rol van de overheid op diverse beleidsterreinen. We zorgden voor minder files, bouwden fabrieken, ontwikkelden gebieden en brachten energie-ambities en ketensamenwerking verder.

Duurzaam en vitaal

Om organisaties duurzaam en vitaal achter te laten, richtten we P2 Ontwikkeling op. Bij ontwikkelingsopgaven vergroten we het verandervermogen van mensen en organisaties. Strategie, onze derde P2-poot, kon niet uitblijven. Voor ons een vanzelfsprekend en aanvullend perspectief op de realisatie- en ontwikkelkracht van P2’ers. Passend bij onze ‘van kop tot staart’-ambitie.

De P2-menskracht

‘Jullie zijn een unieke organisatie’, horen we vaak van onze opdrachtgevers en nieuwe collega’s. Een mooi compliment. Wij denken dat dat komt omdat we doen wat we leuk vinden én waar we goed in zijn. Veel P2’ers hebben gewerkt bij grote bedrijven, overheidsorganisaties en NGO’s.

Stuk voor stuk mooie jobs, maar zonder ruimte om te kiezen voor opgaven waar je écht warm voor loopt. En juist die passie, dat van begin tot eind kunnen gaan voor een opdracht, brengt mensen bij P2. Vanuit intrinsieke betrokkenheid geven we betekenis aan de opgave. Het typeert onze cultuur, waarin maatschappelijke verbondenheid, persoonlijke ontwikkeling, gezamenlijkheid en leren van elkaar de rode draad vormen.

P2 is een platte organisatie met korte lijnen onderling, zoals je ziet in het organogram. Dat houdt ons wendbaar en veerkrachtig. 

De P2-ambitie

De drive om te leren en te realiseren zit in onze genen. Daarom werken we met elkaar aan onze eigen ‘stippen op de horizon’: participeren in en realiseren van duurzame multi-partner opdrachten.

Maar ook het ontwikkelen van vernieuwende organisatievormen en het creëren van originele businesskansen. Daarvoor verkennen we nieuwe markten, staan we in verbinding met kennisinstituten, ontwikkelen we tools en kijken we met innovatiepartners buiten de eigen kaders. Wij zijn ervan overtuigd dat ‘ideeën werken’ en wij helpen ze te realiseren.

Benieuwd hoe we jouw ideeën laten werken? Neem contact op met Karsten Schipperheijn.

MVO-beleid2018 B Corp Logo Black XS2

Al vanaf onze oprichting willen wij de wereld een stukje duurzamer maken. In de eerste plaats door goede ideeën ook echt te laten werken, door middel van professioneel project- en procesmanagement. Voor ons is een duurzame bedrijfsvoering dan ook op de eerste plaats een intrinsieke drijfveer. P2 is B Corp gecertificeerd.

Tevens biedt een duurzame bedrijfsvoering strategisch kansen en verkleint het risico’s. Daarom gaan wij de komende jaren structureler aan de slag met duurzaamheid binnen onze organisatie. In dit verslag vind je onze visie op de toekomst, en onze huidige resultaten.