Het verhaal van P2

Voor een betere toekomst is verandering nodig. Maar verandering bestaat niet uit woorden. Echte verandering vraagt om mensen die kennis en gevoel combineren met daadkracht. En die zich committeren aan afrekenbare doelstellingen. Welkom bij P2.

Voor elkaar-krijgers sinds 1992

P2 is ontstaan vanuit de ambitie om echte verandering te bewerkstelligen. Onze grondleggers zagen dat advies nog te vaak losgekoppeld was van uitvoering, waardoor veel projecten bleven steken in mooie voornemens. Door verantwoordelijkheid te nemen voor advies én uitvoering legden zij de basis voor P2: de combinatie van proces- en projectmanagement.

Het moet meer dan ooit anders

We leven in een tijd waarin systemen en denkwijzen op hun laatste benen lopen. Bijna alles wat we decennialang als vanzelfsprekend beschouwden, van hoe we ons verplaatsen tot hoe we voedsel produceren, staat onder druk. Alle 75 P2’ers voelen de urgentie om de wereld te veranderen. En we hebben de kennis, de ervaring en de tools om dat voor elkaar te krijgen.

Zonder inzicht geen impact

Als je zaken wilt veranderen, moet je weten wat er speelt. Je moet inhoudelijke en technische kennis hebben, maar ook inzicht in de keten. Je moet begrijpen waar de belangen en risico’s zitten. Je moet de taal spreken, maar die ook kunnen vertalen naar stakeholders die de taal niet spreken. Om onze veranderkracht maximaal te kunnen inzetten op de gebieden waar de urgentie het grootst is, hebben we onszelf georganiseerd in de marktvensters  Ruimte en mobiliteit, Land & Water, Food en Stad.

2018 B Corp Logo Black XS2

We adviseren niet alleen over een betere toekomst. We verbinden ons eraan.

P2’ers zijn optimisten. We zijn ervan overtuigd dat een betere toekomst mogelijk is. We hebben in onze statuten vastgelegd dat alles wat we doen daaraan bijdraagt. En we laten het niet bij woorden, maar committeren ons aan afrekenbare doelstellingen. Daarom zijn we als enige organisatie in ons werkveld gecertificeerd als B Corp.

Voor ons is een duurzame bedrijfsvoering dan ook op de eerste plaats een intrinsieke drijfveer. Ook biedt een duurzame bedrijfsvoering strategisch kansen en verkleint het risico’s. Daarom gaan wij de komende jaren structureler aan de slag met duurzaamheid binnen onze organisatie. In dit verslag vind je onze visie op de toekomst en onze resultaten van 2022.