Inrichten van toekomstperspectief voor de Rotterdamse tram

Inrichten van toekomstperspectief voor de Rotterdamse tram

Samen werken aan een bestendig geïntegreerd mobiliteitsnetwerk.

Dagelijks reizen zo’n 160.000 reizigers met de Rotterdamse tram. Dat is een derde van het totaalaantal reizigers in het openbaar vervoer in Rotterdam. De tram is dus een belangrijke schakel in het totale vervoerssysteem. Rotterdam en de omliggende steden zijn volop in ontwikkeling. Zo worden er nieuwe woon- en werklocaties ontwikkeld en komen er nieuwe metrolijnen bij. Het aantal vervoersbewegingen groeit daarmee. In deze opgaven is zowel de inrichting van het ruimtegebruik als ook het mobiliteitsvraagstuk complex. Welke rol kan het tramnetwerk, dat historisch gegroeid is, spelen in de uitdagingen die de regio heeft? P2 begeleidt het proces om tot een toekomstbestendig perspectief voor de positionering en functie van de tram in mobiliteitsnetwerk te komen.

Aan de slag

P2 begeleidt de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, RET, gemeente Rotterdam en een aantal omliggende gemeenten waar de tram ook komt, in het proces om met elkaar tot een toekomstbestendig perspectief voor de tram te komen. Op basis van gezamenlijk feiten zijn we tot een eenduidig beeld van de opgave gekomen. Deze is uitgewerkt tot drie uiteenlopende toekomstperspectieven. Deze toekomstperspectieven worden kwantitatief maar ook kwalitatief uitgewerkt. De kwantitatieve uitwerking wordt doorgerekend in reizigersaantallen, investeringen en opbrengsten. De kwalitatieve uitwerking (in visualisaties en customer journeys) leggen we voor aan reizigers uit het RET reizigerspanel en aan experts van verschillende disciplines. Al deze input consolideren we om tot een gedragen toekomstvisie voor de tram te komen. Zo werken we aan een toekomstbestendig mobiliteitsnetwerk waarin de tram voor iedereen een waardevolle schakel vormt.

Meer weten? Neem contact op met Anne Garretsen of Nadieh Roodbeen.