Realiseer een Smart Mobility agenda met draagvlak bij alle partijen!

Realiseer een Smart Mobility agenda met draagvlak bij alle partijen!

Slimme mobiliteit gaat over het toekomstgericht en duurzaam organiseren van mobiliteit. De opgave hierbij is om de vraag naar en het aanbod van mobiliteit slim(mer) te organiseren. Maar hoe pak je dat aan?

Onze experts
Onze experts

Door gerichte gedragsbeïnvloeding, de inzet van technische mogelijkheden en nieuwe mobiliteitsvormen en -diensten kun je slimme mobiliteit organiseren. Dat vraagt om lef! Want dit lukt alleen als publieke én private partijen hun bestaande manier van werken en denken durven los te laten en op een andere manier gaan (samen)werken.

De vraag aan P2 was dan ook te zorgen voor een gezamenlijke Smart Mobility agenda voor Gelderland en Overijssel op te stellen mét draagvlak bij bedrijfsleven, onderwijs en overheid.

Wat heeft P2 gedaan? 

Slimme mobiliteit is geen doel op zich, maar een belangrijk middel om de bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en de economische kracht van de regio te vergroten. Hierbij maakten wij slim gebruik van de unieke kenmerken van Oost-Nederland: het is een fijne plek om te wonen en te werken, de randvoorwaarden voor innovatie zijn er uitstekend, de total cost of living is laag en er heerst een uitstekend vestigingsklimaat. Deze unieke kenmerken zijn door P2 samen met de community gekoppeld aan zes mondiale mobiliteitstrends.

Daarnaast zijn de ambities van de initiatiefnemers verzameld, is een inventarisatie gemaakt van alle bestaande en afgeronde slimme mobiliteitsprojecten en zijn acht nieuwe projecten gedefinieerd om gezamenlijk op te pakken.

Vervolgens hebben we in triple helix verband lokale overheden in Gelderland en Overijssel verleid samen te werken, onder andere op de verdere ontwikkeling van die projecten en het waarmaken van zowel de individuele als gemeenschappelijke ambities. P2 heeft deze triple helix community opgebouwd en gezorgd voor lokaal draagvlak op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

Het resultaat

GOVoort is nu een samenwerkingsverband waarin overheden, markt en kennisinstellingen regelmatig samenkomen om gezamenlijk slimme mobiliteit projecten op te zetten. Zo bouwt niet iedere organisatie zelf kennis en kan er op grotere schaal geëxperimenteerd worden met slimme mobiliteit toepassingen. Bovendien is met GoVoort de toegevoegde waarde van Slimme mobiliteit voor Oost-Nederland nog duidelijker geworden.