Zo storten we ons in de strijd tegen overgewicht bij kinderen

Zo storten we ons in de strijd tegen overgewicht bij kinderen

Ongeveer één op de zeven kinderen in Nederland is te zwaar. In sommige stadswijken zelfs één op de drie. Ook de gemeente Helmond gaat het gevecht tegen de overtollige kinderkilo’s aan.

Er waren al diverse Helmondse organisaties bezig met dit onderwerp: de GGD, Stichting JIBB (de samenwerkende sportverengingen), onderwijskoepel Qliq en het Elkerliek ziekenhuis. Allemaal afzonderlijk, dat wel. Floor Verdenius kreeg de vraag om te kijken wat de mogelijkheden waren voor samenwerking. Een vraag die ons op het lijf geschreven is!

De Van Rijsingen Groep heeft veel expertise over de groenteketen en kon bijdragen aan de versterking van de strijd tegen de kilo's. Floor Verdenius en Marcel Goossens zijn met alle partijen om tafel gaan zitten en hebben onderzocht waar de focus ligt en wat de aanpak moest worden.

Floor: ‘Al die kansrijke initiatieven in de strijd tegen kinderobesitas; met een gezamenlijke doelstelling en gedeelde aanpak worden die veel effectiever!’

Bezig met gezond eten

Na het besluit tot samenwerking is een programma ontwikkeld voor de wijken waar veel kinderen overgewicht hebben. Scholen in deze wijken zijn actief ondersteund bij het behalen van de Gezonde School-certificaten ‘Sport en bewegen’ en ‘Voeding’.

Daarnaast zijn bestaande beweegactiviteiten versterkt en nieuwe activiteiten opgezet rond gezonde voeding, zoals Het Kinderkookcafé.

Resultaat

Partijen die normaal gesproken niet zo snel met elkaar samenwerken hebben we begeleid naar een samenwerkingsverband: stichting Jong Helmond Lekker Gezond. De gemeente heeft dit succesvolle maatschappelijke initiatief een centrale rol gegeven in de uitvoering van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG), in Helmond.

Volgens het CBS stabiliseert het percentage kinderen met overgewicht zich landelijk rond de 12 procent. Een mooi resultaat, dankzij JOGG en veel andere factoren en initiatieven die het gewicht van kinderen kunnen beïnvloeden. Ofwel: een mooi begin en tegelijkertijd werk aan de winkel om dit idee te laten werken.