Zo werk je aan duurzame groei en waardecreatie

Zo werk je aan duurzame groei en waardecreatie

Met het aanbieden van betrouwbare, relevante en voedzame zuivelproducten levert FrieslandCampina een bijdrage aan het veiligstellen van de voedsel- en nutriëntenzekerheid. De purpose van FrieslandCampina – nourishing by nature – staat voor betere voeding voor consumenten in de wereld, goede inkomsten voor haar boeren, nu en in de toekomst. Onderdeel van hun strategie ‘route 2020’ die bouwt aan duurzame groei en waarde creatie, is het ontwerp van een toekomstbestendige DOMO-fabriek in Beilen met de meest innovatieve sproeidroger ter wereld.

Onze experts
Onze experts

In 2015 eindigde het melkquotum dat de Europese Unie ingesteld had. Anticiperend op deze afschaffing verwachtte Royal FrieslandCampina (RFC) dat haar leden veel meer melk zouden gaan produceren. Melk die ze moet verwerken en liefst ook tegen een goede prijs/liter. Royal FrieslandCampina heeft in Azië een stevige markpositie opgebouwd in babyvoeding en geprognotiseerd wordt dat die markt in de komende jaren flink gaat groeien. Dat biedt kansen maar dan moet er wel productiecapaciteit bijgebouwd worden.

Masterplan toekomstbestendig productieproces

Het masterplan is een ontwerp hoe de DOMO-fabriek in Beilen gefaseerd uitgebreid en verbeterd wordt om toekomstbestendig te kunnen produceren. Er zijn uitbreidingen nodig door het gehele productieproces heen en ook uitbreiding in de benodigde stoom en stoomvoorziening. Daarnaast wordt de kwaliteitszonering aangepast voor zowel mensen als materialen. Dit betekent dat materialen en mensen alleen via bepaalde routes zich door het gebouw kunnen verplaatsen zodat het risico op microbiologische of andere besmetting minimaal is.

In zijn rol als programmamanager route 2020 stuurde Marcel Goossens de zes deelprojectteams aan die de uitbreiding realiseren. Speciale aandacht en tijd is uitgegaan naar het project waarin de sproeidroogcapaciteit uitgebreid werd. Met Tetrapak als leverancier heeft Royal FrieslandCampina de ambitie om de meest innovatieve sproeidroger ter wereld te bouwen. Een toren die de hoogste kwaliteit product levert, met het hoogste rendement tegen de meest gunstige kosten. Het innovatieve karakter van deze toren bracht een aantal kinderziektes met zich mee, die opgelost moesten wordenDe combinatie van toenemende druk om te produceren en het werken aan technische oplossingen met alle benodigde partijen, vroeg om verbindingskracht, creativiteit en volharding van de programmamanager. Inmiddels heeft de toren zijn waarde bewezen voor Royal FrieslandCampina.