Een slimme buurt voor een duurzame stad

Een slimme buurt voor een duurzame stad

Grootschalig energie besparen in huizen, hoe krijg je dat voor elkaar? Met de mensen uit de buurt! Op dat idee is de aanpak ‘Slimme buurt’ in Den Bosch gebaseerd. 

Onze experts
Onze experts

Initiatiefnemers Enexis, de gemeente ‘s-Hertogenbosch, adviesbureau BuildDesk en communicatiebureau 5plus1 hebben een consortium gevormd dat invulling wil geven aan gedragsverandering door en voor de bewoners zelf. 

‘Slimme Buurt’ bestaat uit enthousiaste bewoners, verenigd in energieteams. Het doel: de (eigen) woonwijken verduurzamen. Het consortium ondersteunt ze, helpt bij de organisatie van buurtinitiatieven en het aanvragen en beoordelen van offertes. Wij zijn gevraagd de start en uitrol van de pilotfase van dit project te begeleiden.

Plan voor de pilotfase

Op basis van onze ervaring met projectmanagement en samenwerkingsverbanden schreven we het plan van aanpak voor de pilotfase. Hoe kunnen alle partijen bijdragen aan het succes en wat is daarvoor nodig? Een goed staaltje burgerparticipatie. Zo brachten we structuur, overzicht en inzicht in het project.

Iedereen aan de isolatie

De resultaten van de evaluatie hebben we gebruikt om de aanpak op te schalen en te verspreiden over meer buurten in Den Bosch. Intussen doen 115 eigenaar-bewoners mee. Zij hebben hun woning geïsoleerd en/of zonnepanelen geplaatst.

Daarnaast hebben de corporaties nog eens 400 woningen gerenoveerd. En omdat partijen hebben samengewerkt, zijn er vele euro’s bespaard. Logisch dus dat ‘Slimme Buurt’ nóg verder wordt uitgerold binnen Den Bosch!