Een regionaal mobiliteits programma met uitvoeringskracht
Een regionaal mobiliteits programma met uitvoeringskracht

Een regionaal mobiliteits programma met uitvoeringskracht

De regio Arnhem-Nijmegen is, na de randstad, de snelst groeiende regio van Nederland. Steeds meer mensen wonen in en om deze steden. Niet zo gek dat de bereikbaarheid steeds meer onder druk komt te staan. Hoe zorg je voor een gedragsverandering om de regio leefbaar te houden?

Onze experts
Onze experts

In de afgelopen tien jaar zijn er diverse acties in gang gezet om het reisgedrag van forensen, scholieren en bezoekers te veranderen. Met resultaat, maar het is nog lang niet voldoende! Zo nemen de files de komende tien jaar – zonder aanvullende maatregelen – toe en daarmee ook de CO₂-uitstoot. Om die reden gaat de regio aan de slag met slimme en duurzame mobiliteit: minder autoritten en minder CO₂-uitstoot.

In 2019 heeft Paul Veelenturf als procesmanager met een projectteam bestaande uit IenW, RWS-Oost, Provincie, Gemeenten Nijmegen en Arnhem, regio Arnhem-Nijmegen en VNO-NCW een uitvoeringsprogramma gebouwd, genaamd Slim & Schoon Onderweg Arnhem Nijmegen 2019–2022. Met dit programma wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe de groei van het regionale verkeer kan worden opgevangen, maar ook hoe met gedragsmaatregelen en slimme mobiliteit CO2-reductie kan worden bereikt. Daarmee geeft het programma ook een eerste invulling aan de regionale vertaling van het nationale klimaatakkoord.

In het projectteam heeft Paul stap voor stap gewerkt aan haalbare ambities en concrete maatregelen. Op deze manier ontstond bij alle partijen draagvlak voor het concrete uitvoeringsprogramma 2019–2022, bestaande uit 17 uitvoeringsprojecten, een slagvaardige programmaorganisatie en afspraken met alle partijen over uitvoeringskracht.

Parralel gaf Paul ook sturing aan een no-regret maatregelenpakket 2018–2019. Deze maatregelen zorgden er onder andere voor dat circa 15.000 reizigers slimmer en duurzamer reisden, deels structureel. Dit komt neer op ruim 5.000 autoritten minder per dag. Ook is de doorstroming op lokale corridors met 10% is verbeterd. Prachtige resultaten!

Benieuwd? Lees hier het programma Slim&Schoon Onderweg 2019-2022.