Zo bundel je landelijk de krachten in Smart Mobility

Zo bundel je landelijk de krachten in Smart Mobility

Slimme verkeerslichten, digitale Minder Hinder campagnes, vraaggericht flexibel vervoer. De verslimming van onze mobiliteit is een antwoord op diverse grote vraagstukken zoals parkeerproblematiek, leefbaarheid op het platteland en misschien zelfs wel de files. Er wordt door het hele land geëxperimenteerd met smart mobility oplossingen. Echter, deze versplintering van initiatieven komt de snelle ontwikkeling van Smart oplossingen niet per se ten goede.

Onze experts
Onze experts

Dit zag ook het Interprovinciale Overleg (IPO). De provincies constateerden dat er onvoldoende regie werd gevoerd op de onderzoeken, pilots en ontwikkelingen die door het land heen werden uitgevoerd. Zo experimenteren diverse gemeenten en provincies met zelfrijdende shuttles. Hierdoor wordt er dubbel getest en op werd verschillende plaatsen het wiel steeds opnieuw uitgevonden. Dat is zonde! Daarom is P2 gevraagd om samen met provincies, het Rijk, regio’s en de G4 gemeenten aan de slag gegaan met de krachtenbundeling Smart Mobility.

We zijn begonnen bij de provincies. Als procesbegeleiders hebben we samen de met hen een ‘coalition paper’ opgesteld, waarin zij afspraken samen te werken in Smart Mobility. Deze coalitie is vervolgens verbreed naar het Rijk, de regio’s en de G4 gemeenten. Met deze partners hebben we de belangrijkste ontwikkelingen in Smart Mobility in kaart gebracht en geprioriteerd. Denk bijvoorbeeld aan het op orde krijgen van data, de ontwikkeling van MaaS ('mobiliteit als dienst') en onderzoek naar zelfrijdende voertuigen. Dit leidde tot een samenwerkingsagenda met thema’s waarop de partners de krachten wilden bundelen: krachtenbundels. Elke bundel werd door een van de partners getrokken en bestond uit deelnemers vanuit alle hoeken van het land. Zo zorgden we voor breed commitment en draagvlak. 

Inmiddels is bestuurlijk bekrachtigd dat we landelijk gaan samenwerken aan Smart Mobility. Met de krachtenbundeling zorgden we voor versnelling in de ontwikkeling van Smart Mobility, zodat we de effecten eerder op straat gaan zien.