Zeereservaten op de Azoren

Zeereservaten op de Azoren

Leren en toepassen van Verbindend Onderhandelen.

Onze experts
Onze experts

Op de Azoren wordt gewerkt aan effectievere “Marine Protected Areas” (zeereservaten). In de uitgestrekte wateren van de Atlantische oceaan, zijn rond de negen eilanden van de Azoren verschillende ‘zeereservaten’ aangewezen. De overheid wil de onderwaterlandschappen en soorten die er leven nog beter beschermen en zoekt naar mogelijkheden om de reservaten te vergroten en/of andere regels te hanteren. Zo willen ze vissers, toeristen, zeeschepen of andere gebruikers uit delen van deze gebieden weren of op andere tijdstippen of via nieuwe regels het gebruik aan banden leggen.

De wil om dat echt samen met alle stakeholders te doen, bracht de organisatie via het Ministerie van LNV bij P2. Femke Vergeest en Paul Manders hebben een training in de ‘Mutual Gains Approach’ gegeven aan 18 mensen van alle verschillende belangengroepen samen met een team vanuit de regionale overheid. Het geleerde is direct toegepast door gezamenlijk een opzet te maken voor een zorgvuldig proces en heldere structuur voor actieve deelname van alle belanghebbenden. De procesaanpak wordt nog steeds gevolgd. Het team van lokale mensen zorgt voor de uitvoering van het proces en de gesprekken, bijeenkomsten met alle belanghebbenden. Femke zorgt voor coaching op afstand en reflectie op het proces waar nodig.