Nederland adviseert over realisatiefase Waterfront Toronto

Nederland adviseert over realisatiefase Waterfront Toronto

Toronto bouwt aan haar toekomst. De stad groeit met ruim 100.000 mensen per jaar. Al jaren werkt de stad aan het een immense stadvernieuwing langs Lake Ontario: Toronto’s Waterfront. 

De druk op de openbare ruimte is groot

Tal van hoge gebouwen verrijzen, afgewisseld met kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte. De druk op de ruimte is groot. Daarom hebben Canadese federale, provinciale en lokale overheden besloten ook het oude en onderbenutte industriegebied The Port Lands aan het meer te revitaliseren. Zij stelden hier dit najaar $1.25 miljard, ofwel € 830 miljoen voor beschikbaar. Het gebied van bijna 400 hectare ligt in de monding van de River Don. Als gevolg van klimaatverandering ontstaan juist hier in toenemende mate overstromingsrisico’s. De opdracht is dus uitdagend en integraal: ontwikkel een nieuw, klimaatveilig, bereikbaar, duurzaam en gevarieerd stedelijk en groen gebied. Het is het grootste waterfront-revitalisatie project in Noord Amerika en één van de grootste in de wereld.

Een Nederlands team gaf advies

Op initiatief van het Nederlandse Consulaat en Waterfront Toronto – de uitvoerende organisatie - heeft onder leiding van Rijkswaterstaat een Nederlands team met experts van Rijkswaterstaat Ruimte voor de Rivier , Twynstra Gudde en P2 in december 2017 advies gegeven over de programma-aansturing van de realisatiefase van Port Lands Flood Protection Project. In een intensief en bondig reviewtraject zijn verschillen en overeenkomsten tussen Nederlandse en Canadese werkwijzen bediscussieerd. Inhoudelijke aandachtspunten waren governance, programma organisatie, accountability, waaronder een stage gate proces, risicomanagement, stakeholder management, contract en aanbesteding. Hierbij dienden de ervaringen en evaluaties van het hele programma Ruimte voor de Rivier, met 34 projecten, en de integrale gebiedsontwikkeling rondom Ruimte voor de Waal Nijmegen als input.

Sterke relatie tussen Canada en Nederland

Het bezoek staat niet op zichzelf. Al jaren wordt intensief gewerkt aan het opbouwen van een sterke relatie tussen Canada en Nederland. De relatie tussen beide landen is sinds 2012 formeel vastgelegd in een Memorandum of Understanding tussen de Ministry of Environment and Climate Change (CA) en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (NL). Vanuit dit kader is de Nederlandse watergezant Henk Ovink in december 2015 aangesteld als lid van de Steering Committee – het strategisch adviesorgaan – van Waterfront Toronto. In juni 2016 adviseerde een Nederlandse delegatie over de kwaliteit van het Due Diligence Rapport van hetzelfde Portland-project.

toronto