Hoe houd je Purmerend bereikbaar in de toekomst?
Hoe houd je Purmerend bereikbaar in de toekomst?

Hoe houd je Purmerend bereikbaar in de toekomst?

Onderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen van het busvervoer in de stad door stijgende druk van het woon-werkverkeer in de Metropool Regio Amsterdam.

Onze experts
Onze experts

Purmerend is een stad met veel ambities en grote opgaven. Als onderdeel van de Metropool Regio Amsterdam ligt er o.a. een flinke woningopgave voor het gebied, waarin Purmerend een sleutelfunctie heeft. Veel inwoners van Purmerend werken in Amsterdam. De druk op het woon-werkverkeer zal steeds verder stijgen. Gelukkig wordt in Purmerend goed gebruik gemaakt van Hoogwaardig openbaar Vervoer (HOV), zoals de bus. Het is de snelste manier om naar Amsterdam te reizen. De Vervoerregio Amsterdam heeft al onderzocht of deze verbinding ook in de toekomst geschikt blijft. Deze corridor blijkt genoeg capaciteit te hebben om de reizigersgroei op te kunnen vangen met een bussysteem. Maar hoe is het in de nabije toekomst gesteld met de bereikbaarheid binnen Purmerend? 

Onderzoek 

In dat zelfde onderzoek werd geconcludeerd dat er binnen de stad Purmerend mogelijk knelpunten ontstaan. De Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Purmerend hebben daarom samen een tweede onderzoek naar deze knelpunten in het HOV binnen Purmerend uitgevoerd. 

Nadieh: “Samen met de gemeente Purmerend hebben we een studie begeleidt naar de knelpunten en oplossingsrichtingen in het HOV busnetwerk binnen de stad. Deze verkeerskundige studie werd uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Daarnaast liep er ook een reizigersonderzoek onder de bewoners van Purmerend. 

Verbinden

“Als projectleider stuurde ik op de planning en zorgde ik dat alle belangen bij elkaar kwamen om vanuit daar naar oplossingsrichtingen te werken. Vanuit die oplossingsrichtingen zorgde ik voor afstemming met alle betrokkenen, zodat keuzes en resultaten gedragen werden binnen zowel de Vervoerregio als de gemeente Purmerend. Luisteren, doorvragen, ook als het lastig wordt, duidelijkheid scheppen en verbinding creëren tussen betrokkenen. Deze processturing is belangrijk voor voortgang, haalbaarheid en draagvlak van de oplossingsrichtingen."

Gedragen resultaat

Na een klein jaar waren de resultaten van de studie binnen en hebben we het proces doorlopen om de studie bestuurlijk te laten vaststellen. Het voorstel is overgenomen, en komend jaar worden de oplossingen verder uitwerkt om gerealiseerd te kunnen worden. Een mooi resultaat!