Samen zorgen voor doorontwikkeling en behoud van de Loonse en Drunense Duinen

Samen zorgen voor doorontwikkeling en behoud van de Loonse en Drunense Duinen

Medio 2017 startte de regio Hart van Brabant met een proces om te komen tot een gebiedsagenda met uitvoeringsprogramma voor de Loonse en Drunense Duinen en omgeving. P2 werd aangetrokken als procesbegeleider met nadrukkelijk verzoek dit via de aanpak van Verbindend Onderhandelen te doen. 

Boeren, bewoners, bedrijven en overheden zagen de omgeving rondom het bijzondere natuurgebied verrommelen. Samen wilde ze iets doen om dit gebied bereikbaar te houden, aantrekkelijker te maken voor recreanten, leefbaar voor omwonenden en duurzaam houdbaar te maken voor de boeren. En dat alles met oog voor duurzame energie en klimaatverandering. Het oplossen van deze issues zien de partijen als sleutelopgaven. De issues hebben meer partijen wakker geschud en steeds meer mensen sluiten zich aan. Samen is er veel kennis aanwezig waardoor oplossingen niet alleen worden bedacht, maar ook worden verrijkt. De oplossingen krijgen een plek in het uitvoeringsprogramma. Het uitvoeringsprogramma waar alle partijen hun handtekening onder zetten, leidt tot concrete veranderingen in het gebied: uiteenlopend van betere spreiding van recreanten op piekdagen tot inzet van gronden van overheden voor landschapsdoelen en betere afzet van streekproducten.

Harrie Timmermans (gemeentesecretaris gemeente Heusden) is ambtelijk opdrachtgever van deze casus:

“P2 pakt het onderhandelingsproces heel zorgvuldig aan. In het begin dacht ik ‘wanneer gaan we nou eens meters maken?’ Maar juist die gestructureerde aanpak werpt zijn vruchten af. Deze opgave kent veel verschillende belangen. Ik had mijn twijfels of het mogelijk zou zijn om alle belangen te verenigen. Het mooie is dat alle partijen van begin tot einde erbij zijn gebleven èn dat er zijn partijen aangehaakt. Vooraf kun je daar alleen maar op hopen. In Brabant zeggen we: we koesteren de cultuur van samenwerken. In dit proces kunnen we dat gevoel van gezamenlijkheid ervaren. Mijn liefde voor de Loonse en Drunense Duinen is er alleen maar groter door geworden; door het gevoel van gezamenlijkheid, door het horen van alle verhalen. De mensen van P2 hebben dit proces goed begeleid; door te concretiseren en expliciteren en betrokkenheid te creëren. Verbindend Onderhandelen is een prachtige aanpak als je schijnbaar onverzoenlijke belangen wil verenigen.”