Waterschap Vallei en Veluwe voorbereiden op de Omgevingswet

Waterschap Vallei en Veluwe voorbereiden op de Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet betekent meer ruimte om te ondernemen; het leidend principe is ‘ja, mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Samenwerken met partners is een uitgangspunt en overheden krijgen andere instrumenten tot hun beschikking. 

Onze experts
Onze experts

Het is de grootste wetswijziging in het fysieke domein in de afgelopen jaren.

De veranderingen strekken veel verder dan alleen de wettelijke wijziging en een (complexe) IT implementatie; de Omgevingswet beoogt een wezenlijk andere manier van werken. Waterschap Vallei en Veluwe heeft aan P2 een programmamanager, leercoach en programmasecretaris gevraagd om te helpen bij de implementatie van de Omgevingswet.

Versnelling en richting geven aan het al lopende proces.

Met het programmateam hebben we de visie van directie, bestuur en ambtenaren opgehaald, gespiegeld en verfijnd en verwerkt tot een programmaplan dat de ambitie van het waterschap verwoord. Met daarbij een programmaorganisatie met de juiste mensen op de juiste plek. De aanpak om die ambitie waar te maken geeft de opdrachtgever en de stuurgroep houvast en vertrouwen. 

De trein blijft tijdens de implementatie vol in beweging.

P2 geeft nu leiding aan het programma, stuurt op het programma-doel en bereidt besluitvorming voor. We signaleren raakvlakken en verbinden met partners binnen en buiten de organisatie. Last but not least zorgen we voor het juiste gesprek. 

Aan deze opdracht hebben gewerkt: Ester de Bever, Sanne van Deursen en Marloes Aarden.