Hoe stuur je integrale programma's?
Hoe stuur je integrale programma's?

Hoe stuur je integrale programma's?

Leiden bundelt de kennis en ervaring uit sociaal en fysiek domein tot een programmawerkwijze

Onze experts
Onze experts

Het werk van een gemeente verandert snel: grote maatschappelijke opgave (klimaat, inclusiviteit, duurzame verstedelijking) vragen om een werkwijze met de kernwoorden integraal, samenhang en samenwerken. In het fysieke domein staat de Omgevingswet voor de deur, die juist deze kernwoorden als uitgangspunt. Ook in het sociale domein staat of valt succes met het implementeren van deze kernwoorden in de werkwijzen.

De gemeente Leiden heeft een organisatie ontwikkelplan gemaakt die in drie jaar tijd er voor moet zorgen dat de ambtenaren met werkbare instrumenten en verbeterde competenties kunnen werken aan deze grote maatschappelijke opgave. P2 is gevraagd bij te dragen aan het verbeteren van Planmatig werken.

P2 heeft samen met het Projectbureau de werkwijzen tegen het licht gehouden en gezorgd voor een online Toolbox die helpt bij het kiezen van de juiste aanpak bij iedere opgave. Door de toepassingen in de praktijk wordt de Toolbox permanent bijgewerkt en gevuld met best practices. Kennis en methodieken zijn belangrijk, maar de praktijk blijft de beste leerschool. Of in onze woorden: doen-leren-verbeteren-beter doen.

Programmamanagement is één van de drie werkwijzen van Planmatig werken. En verbetering van programmasturing is één van de belangrijke doelen van het Leidse organisatie ontwikkelplan. Integrale programma’s omvatten vaak zowel sociale als fysieke doelen. Dat vraagt om herkenning van de overeenkomsten en verschillen in het fysieke en sociale domein. En maatwerk binnen de Toolbox voor werkwijzen in beide domeinen. Zo bereik je dat je in de hele gemeente elkaars taal- en werkwijze begrijpt. Een groep ervaren senioren uit beide domeinen maakt met hulp van P2 deze gemeenschappelijke taal- en werkwijze.