Zo werkt Overijssel aan Slimme Mobiliteit

Zo werkt Overijssel aan Slimme Mobiliteit

Geen files, nul verkeersdoden, zero-emissie-vervoer? De mogelijkheden van Slimme Mobiliteit lijken eindeloos. Maar gaat het er echt van komen?

Onze experts
Onze experts

De provincie Overijssel heeft ons gevraagd om samen met collega-overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven te verkennen wat de (maatschappelijke) meerwaarde van Slimme Mobiliteit zou zijn. En om die te benutten. Een mooie vraag!

Innovatieve Smart Mobility toepassingen

Wij vinden dat het huidige verkeers- en vervoerssysteem haar grenzen heeft bereikt. Innovatieve Smart Mobility toepassingen maken slim, veilig en duurzaam reizen en rijden (in de toekomst) mogelijk. Maar hoe doe je dat?

In Overijssel zijn we gewoon gestart. In twaalf maanden hebben we met publieke en private partijen, bestuurders, managers en specialisten een verkenningstocht doorlopen. Samen verkenden we wat Slimme Mobiliteit betekent voor Overijssel, of het belangrijk is en hoe partijen de kansen van Smart Mobility kunnen benutten. 

Faciliteren en realiseren

Een jaar later is er een levendig platform ontstaan waar mensen kennis en ervaringen rond Slimme Mobiliteit blijven uitwisselen. Vanuit dit platform starten ze (samen) concrete projecten gericht op ontwikkeling en toepassingen van techniek, maar ook op de ontwikkeling van organisaties en samenwerking.

Er is een gezamenlijke aanpak afgesproken en die zal in de toekomst steeds verder ontwikkelen. Dit biedt ruimte voor de reiziger om steeds bewuster te reizen van A naar B!

Bekijk het filmpje over deze case.