Hoe help je Tilburgse wijkteams bij een omslag in denken en doen?

Hoe help je Tilburgse wijkteams bij een omslag in denken en doen?

Sinds januari 2015 zijn in de gemeente Tilburg wijkteams aan de slag om mensen met een ondersteuningsvraag te helpen.

Niet langer bepalen regels, verordeningen en beschikkingen welke hulp iemand krijgt, maar is de praktijksituatie bepalend. Dat vraagt anders denken en werken.

Onze experts
Onze experts

We zijn door de gemeente Tilburg gevraagd om voor de wijkteams Communities of Practice (CoP) te starten om zo participatie, kennisdeling en -ontwikkeling te stimuleren en faciliteren. Een community van ‘koplopers’ uit de verschillende wijkteams, die als coach on the job gaan fungeren en daarnaast een community van wijkteamcoördinatoren.

Programma bepalen

We noemen de opdracht Expeditie Wijkteams. Het doel en de richting zijn bepaald, maar we moeten de beste route nog ontdekken. Eerst voeren we kennismakingsgesprekken met de koplopers en coördinatoren uit de wijkteams. Welke bagage hebben zij en hun teams? Welke leervragen en ideeën leven er die van belang zijn voor de expeditie?

Dat kan variëren van werkwijze en competenties tot wet- en regelgeving. Met de verzamelde input bepalen we de invulling, spelregels en het programma van de expeditie. Dit bereiken we in een aantal werkbijeenkomsten.

Succesfactoren signaleren

Het doel van de Expeditie Wijkteams is om samen een zelflerend en zelfsturend systeem te ontwikkelen voor het oplossen van gemeenschappelijke vraagstukken. Zo stimuleren we anders denken en doen. Als procesbegeleider bij de opzet, uitrol en evaluatie van dit leernetwerk ervaren we bovendien wat werkt en wat niet.

Hierbij stellen we bijvoorbeeld de volgende vragen: liggen we op koers, ontstaan er nieuwe initiatieven die extra aandacht nodig hebben en worden kennis en ervaring voldoende gedeeld?