Hoe je tegengestelde belangen bij elkaar brengt

Hoe je tegengestelde belangen bij elkaar brengt

Oplossing voor 'onmogelijke opgave' verkeersader Rijswijk met Verbindend Onderhandelen aanpak.

Onze experts
Onze experts

De vierbaans Prinses Beatrixlaan in het centrum van Rijswijk zorgt voor doorstroming van verkeer naar Den Haag, maar is ook belastend voor Rijswijk zelf. Hoe kom je tot een oplossing waarin zowel gemeente Rijswijk, gemeente Den Haag, metropoolregio Rotterdam-Den Haag en Rijk winst zien? Voor deze opgave - die sinds 2012 niet opgelost is door tegengestelde standpunten - schakelde de Metropoolregio P2 in, vanuit het idee dat de Verbindend Onderhandelen aanpak mogelijk soelaas zou bieden. Door steeds te kijken naar ieders belangen en de blik op de toekomst te richten, blijken de belangen wél verenigbaar. In een andere oplossing dan voorheen gedacht.


Marcus Potters, beleidsadviseur Verkeer van Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en opdrachtgever voor P2:

“In 2012 liepen de gesprekken over de Prinses Beatrixlaan met betrokken partijen vast. Reden hiervoor was dat de in de Rijksstructuurvisie opgenomen voorkeursoplossing voor de Prinses Beatrixlaan niet aansloot bij de ambities van de gemeente Rijswijk voor het gebied. Vervolgens lag het lang stil. In 2016 werden de gesprekken voorzichtig opnieuw gestart. Deze gesprekken richtten zich al gauw op oplossingen en financiën. P2 hielp ons om een stap terug te doen en in te zoomen op de belangen, om van daaruit gezamenlijk naar een resultaat toe te werken.
We hebben een lange aanloop gehad, maar we zagen ook de potentie om tot een oplossing te komen. P2 heeft veel interviews gehouden om behoeftes en samenhangende belangen te peilen, met beleidsadviseurs, directeuren en wethouders. Ook zijn de eerder gedane onderzoeken geactualiseerd, zodat we een gezamenlijk gedragen vertrekpunt hadden, en zijn verschillende oplossingsrichtingen verkend. Het belangrijkste is denk ik wel dat de focus is veranderd; van een verkeerskundige en probleemgestuurde opgave naar een integraal ruimtelijk en kansgestuurde opgave voor het gehele gebied.

We zitten in de laatste fase van het proces. Het ziet er naar uit dat we kunnen toewerken naar een oplossingsvariant die alle partijen meer oplevert dan als we niets doen. P2 houdt ons daarbij steeds weer bij de les. We hebben gaandeweg het proces wisselingen van personen gehad, zowel ambtelijk als op bestuurlijk niveau. Dan helpt het als er een partij is die steeds weer de gesprekken loskoppelt van standpunten en terugbrengt naar de belangen.”