Zo laat je Zero Emissie stadsbussen rijden in Amsterdam

Zo laat je Zero Emissie stadsbussen rijden in Amsterdam

Met drie partijen samen werken aan een gedragen plan voor financiering, (tijdelijke) herinrichting van de openbare ruimte en duurzame inkoop van bussen en laadapparatuur.

Onze experts
Onze experts

Gemeente Amsterdam heeft een ambitieuze duurzaamheidsagenda met daarin een prominente rol voor elektrificatie van het busvervoer. Samen met Vervoerregio Amsterdam (VRA) en de openbaar vervoerder van Amsterdam (GVB) heeft de gemeente de ambitie om in 2025 alle bussen in Amsterdam uitstootvrij te laten zijn. De eerste 30 bussen moeten begin 2020 al door de stad rijden. Hoe laat je drie partijen samen werken aan een gedragen plan voor financiering, (tijdelijke) herinrichting van de openbare ruimte en duurzame inkoop van bussen en laadapparatuur?

In tien maanden heeft P2 in opdracht van gemeente Amsterdam de drie partners begeleid in het proces om te komen tot een sluitende businesscase, risicoverdeling en afgestemde besluitvorming. Partijen hebben binnen de deadline tijdig een afsprakenbrief getekend, waarmee de doelstelling om in 2020 de eerste bussen uitstootvrij te laten rijden een stuk dichterbij is gekomen.

Investeren in de relatie tussen de partijen

Een gedeelde ambitie is een goed uitgangspunt voor samenwerken. Maar in de praktijk bleken de belangen van de drie verschillende partijen niet naadloos op elkaar te passen. Door de overeenkomsten en verschillen van de belangen van alle partijen met elkaar op tafel te leggen, creëer je meer vertrouwen én ruimte voor gedragen oplossingen.

Marcel Vos en Gerben Vat hebben de opgave opgeknipt in thema’s en samen met de partners de rollen, taken en acties per stakeholder in beeld gebracht. Door continu met alle partijen in overleg te blijven, te luisteren, kennis in te brengen en de interne gemeentelijke organisatie aangehaakt te houden, zijn op projectmanagersniveau en opdrachtgeversniveau de nodige knopen doorgehakt en integrale beslissingen genomen. Door steeds oog te houden voor de goede relatie tussen de partners is het belangrijkste beoogde resultaat, de bestuurlijke besluitvorming, tijdig behaald.