Stap voor stap naar een haalbaar en betaalbaar CO₂-neutraal Tilburg

Stap voor stap naar een haalbaar en betaalbaar CO₂-neutraal Tilburg

Hoe maak je een transitievisie warmte die past bij gemeente Tilburg en werkt voor de Tilburgers? P2 neemt de Brabantse gemeente en haar inwoners stap voor stap mee in hun zoektocht naar een haalbaar en betaalbaar CO₂-neutraal Tilburg. Dat betekent samen bouwen aan een transitiekoers, met oog voor het huishoudboekje van de Tilburgers, de collectieve CO₂-reductie en het omgaan met onzekerheden.

Ine van den Hurk en Mercè de Miguel Capdevila werken samen met Gemeente Tilburg aan een plan om van het aardgas af te komen: de transitievisie warmte. Deze visie moet voor het einde van het jaar aan de gemeenteraad van Tilburg worden voorgelegd. Er is een brede stuurgroep opgericht die het plan technisch voorbereidt, bestaande uit verschillende stakeholders van Gemeente Tilburg, woningbouwcorporaties, huurdersbelang, energiecorporatie, de Universiteit van Tilburg en ondernemersvertegenwoordiging. De stuurgroep wordt aangevoerd door een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast wordt een burgertafel ingericht die een adviserende rol in het proces heeft. Het technische advies en het burgeradvies worden beide meegenomen in het besluit van de raad.

Realisatiekracht

P2 doet zowel de procesaanpak als het programmamanagement: wat gaan we doen, wat leren we ervan en wat gaan we beter doen. Maar ook: wat heb je nodig om een plan te laten werken. Je wilt uiteindelijk dat er realisatiekracht achter zit, zegt Ine. “Dit is geen plan dat in de kast komt te liggen, maar een visie die blijft leven en elke vijf jaar wordt herijkt.” Dat betekent dat initiatieven, green deals en proeftuinen die al lopen, gewoon doorgang vinden. Tilburg staat open voor innovatie en experiment. P2 gaat lopende trajecten niet stilleggen, alles wat invloed op het plan heeft, wordt meegenomen. Daarbij wordt het hele netwerk in de gaten gehouden: van bedrijventerreinen tot zorginstellingen tot gemeentelijk vastgoed. Door al deze processen in de transitievisie te betrekken, zorgt P2 ervoor dat er een samenhang komt.

Tilburg wil dat voor 2045 alle woningen en gebouwen klimaatneutraal zijn. In een snel veranderende wereld gaan ook de ontwikkelingen van nieuwe technieken superhard, we weten nu nog niet welke technieken over 10-15 jaar mogelijk zijn, zegt Ine. P2 probeert het proces zo in te richten, dat Tilburg met alle onzekerheden op dat gebied kan omgaan. Er komt een digitaal dashboard dat inzicht geeft in de opgave en de mogelijkheden. Ook wordt gewerkt aan een soort huishoudboekje, waarbij wordt gekeken naar wat inwoners nu al aan energiekosten betalen en wat dat in de toekomst zal worden. De gemeente wil dat de transitie kostenneutraal voor haar inwoners verloopt. “De vraag is: hoe houden we de transitie voor iedereen betaalbaar?”

Spannende transitie

P2 streeft ernaar een doorleefd plan te realiseren, een product waarmee Gemeente Tilburg en haar stakeholders uit de voeten kunnen. Dat betekent dat iedereen mee moet doen en zijn rol moet pakken, de transitie moet doorgaan als P2 ertussenuit stapt. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad van Tilburg het plan vast. De raad is vanaf het begin bij het proces betrokken, de kaders worden aan de voorkant met het orgaan besproken. Er vinden tussentijdse gesprekken en debatavonden plaats. Het vraagstuk leeft enorm binnen de raad, besluit Ine. “De raad is ambitieus waar het gaat om collectieve CO₂-reductie, maar kostenneutraal voor de burger. Het blijft een spannende transitie.”