Een duurzaam bereikbare campus

Een duurzaam bereikbare campus

De campus Heyendaal in Nijmegen groeit en bloeit. Het ROC, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en een handjevol innovatieve bedrijven trekken veel studenten, werknemers en bezoekers. Maar de groei van het aantal reizigers en de ligging tussen woonwijken en dicht bij de stad maakt dat de bereikbaarheid van de campus onder druk staat. Hoe houden we dit gebied duurzaam bereikbaar en een fijne plek om te verblijven?

De campuspartners (onderwijsinstellingen, ziekenhuis, overheden en vervoerders) wilden samen aan de slag om de campus ook in de toekomst bereikbaar te houden. Hun ambitie moest landen in een meerjarenprogramma voor de bereikbaarheid van de campus. Dit meerjarenprogramma bevatte naast een gezamenlijke ambitie, ook concrete projecten en een meerjarenplanning. Zo konden de partijen snel aan de slag!

Onze inzet was tweeledig

Het komen tot een meerjarenprogramma, maar ook het versterken van draagvlak en vergroten van de inzet van alle partners. In een aantal gezamenlijke werksessies hebben we daarom eerst met de partners een gezamenlijke ambitie bepaald. Hoe willen we dat de bereikbaarheid van de campus er over 10 jaar uitziet en aan welke voorwaarden moet onze mobiliteit voldoen? Samen kwamen we onder andere tot de conclusie dat de mobiliteit moest vergroenen: minder en schonere auto’s en meer reizigers in het OV en op de fiets. Op basis van de gezamenlijke ambitie hebben we daarna samen deelopgaven met bijbehorende activiteiten bepaald en geprioriteerd. Denk bijvoorbeeld aan het verbinden van snelfietsroutes, hoogfrequenter OV of betere vindbaarheid van fietsparkeren. Deze activiteiten hebben we in sprints in kleine groepen uitgewerkt. Elke groep bestond uit partners met energie op het thema. Zo zorgden we voor draagvlak en commitment in de uitvoering. Uiteindelijk is het meerjarenprogramma ter besluitvorming aan de bestuurlijke stuurgroep voorgelegd.

Het resultaat?

De partijen gaan de komende jaren gericht aan de slag om de campus Heyendaal aantrekkelijk en duurzaam bereikbaar te houden voor studenten, werknemers en bezoekers!