Hoe stel je veteranen in staat om meer eigen regie te nemen over hun eigen zorg?

Hoe stel je veteranen in staat om meer eigen regie te nemen over hun eigen zorg?

Via het Veteranenloket, onderdeel van het Veteraneninstituut, hebben veteranen, oorlogs- en dienstslachtoffers en hun partners onder andere toegang tot zorg en dienstverlening van de twaalf partners van het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV). Het is ook hun ambitie om cliënten meer eigen regie te geven over hun zorggegevens en -behoefte, in lijn met de landelijke trend.

Eigen regie en zelfredzaamheid zijn nieuwe begrippen in de zorg. Ze komen erop neer dat patiënten en cliënten meer verantwoordelijkheid krijgen. Ze kunnen zelf meer doen om gezond te worden en te blijven. Dit klinkt gemakkelijker dan het is: zowel voor de veteranen met een zorgbehoefte als voor hun zorgverleners heeft het veel impact. Om meer eigen regie mogelijk te maken, heeft het Veteraneninstituut samen met het LZV en het ABP besloten om zorginformatie in de bestaande elektronische cliënten dossiers te ontsluiten in een digitaal ‘Veteranenportaal’. 

Naast een ICT-uitdaging om de bestaande systemen van verschillende ketenpartners te koppelen met het nieuwe portaal, is het vooral ook belangrijk dat zowel zorgverleners, als ook de veteranen zelf leren hoe hier samen mee om te gaan. Welke gegevens worden toegankelijk, welke afspraken maak je hier samen over, en hoe beïnvloedt dit het zorgproces? Het Veteraneninstituut vroeg P2 om te helpen bij de ontwikkeling van het portaal voor veteranen en het voorbereiden van een pilot.

Het ‘Veteranenportaal’

Samen met een team van maatschappelijk werkers, zorgcoördinatoren, psychologen en een veteranenklankbordgroep hebben Sonja Zuijdgeest en Karlijn Oomen in beeld gebracht welke wensen er waren voor het nieuwe ‘ Veteranen’ portaal. In een nauwe samenwerking met Quli als leverancier van het portaal, zijn koppelingen gerealiseerd tussen de systemen, en zijn gebruikerstesten uitgevoerd.

Onder leiding van Sonja en Karlijn hebben de werkgroepen volgens een strakke planning ervoor gezorgd dat voorbereidingen van organisatie, systeemkoppelingen, informatiestromen, werkprocessen, training en communicatie op tijd klaar waren. Eén ketenpartner bleek iets meer tijd nodig te hebben om deel te kunnen nemen aan de pilot. Zodra ook deze ketenpartner gereed is, gaat de pilot van start.

Met het nieuwe ‘ Veteranen’ portaal kan het Veteranenloket van het Veteraneninstituut straks een unieke dienst aanbieden, en kunnen veteranen die dat willen eindelijk zelf regie nemen over hun zorggegevens, om hun herstelproces te ondersteunen.