Goed en betaalbaar regionaal OV. Hoe krijg je dat voor elkaar?
Goed en betaalbaar regionaal OV. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Goed en betaalbaar regionaal OV. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Hoe houden we ons regionale OV betaalbaar, financierbaar en tóch goed? Met deze vraag worstelden het Inter Provinciaal Overleg (IPO), ministerie voor Infrastructuur en Milieu en de vervoersregio’s.

Uitdagingen

Prijsstijgingen, demografische ontwikkelingen en bezuinigingen leken het regionale OV onbetaalbaar te maken. Aan ons de uitdaging om samen met kennisinstituut CROW de financiering van het regionale OV in beeld te brengen. Lopen de kosten voor het regionale OV inderdaad op? Interviews en data uit zeven representatieve concessies gaven ons een beeld van de ontwikkeling van de financierbaarheid van het regionale OV in de afgelopen tien jaar en voor de komende vijf jaar.

Uit ons onderzoek bleek dat de kosten per kilometer waren gestegen, maar dat de kwaliteit van het OV grotendeels was behouden. De regio’s stonden nu op een kantelpunt. Zonder nieuwe aanpak zouden de regio’s op den duur geen goed OV meer kunnen aanbieden.

Dromen, durven, doen

Daarom gingen we aan de slag met handelingsperspectieven. Manieren om het OV financierbaar, betaalbaar en kwalitatief te houden. In een droomsessie met deelnemers uit verschillende domeinen, waaronder de zorg en energie, kwamen we tot concepten en beelden voor OV/collectieve mobiliteit in de toekomst. In vervolgsessies met realisten en criticasters hebben we deze beelden verder aangescherpt.

Samen innovatief financieren

Een kleine greep uit het resultaat: experimenteer met innovatieve vormen van samenwerken en laat eigen belangen, structuren en systemen los. Combineer financieringsstromen en budgetten slim, pas meer tariefdifferentiatie toe en benader concessies als businesscases. Reduceer obstakels die het gebruik van open data in de weg staan.

Zo zorgen we samen voor toekomstbestendig regionaal OV!