Complexiteit omarmen in programma 'De Hoekse Lijn'

Complexiteit omarmen in programma 'De Hoekse Lijn'

Hoe krijg je een werkend vervoersysteem in samenhang met alle deelprojecten op de rit?

Onze experts
Onze experts

De Hoekse Lijn

In Rotterdam kunnen reizigers sinds september 2019 gebruik maken van een lightrailverbinding van de stad tot in Hoek van Holland. Voor deze ‘verlengde B-lijn’ of ‘Hoekse lijn’ is het bestaande NS spoor  omgebouwd naar een moderne metrolijn. Een verlenging van de lijn met 2,2 kilometer tot vrijwel op het strand van Hoek van Holland komt binnenkort in uitvoering. Dit project wordt gerealiseerd door samenwerking tussen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), gemeente Rotterdam, de RET en ProRail. Een omvangrijk (€ 468 miljoen) en complex project waarbij P2'er Iwan Arts sinds maart 2014 is ingezet in verschillende rollen. Op dit moment is hij als programmamanager werkend vervoersysteem (WVS), eindverantwoordelijk voor de overdracht van het project naar de RET en voor de daadwerkelijke indienststelling met een vergunning van MRDH.

Complexiteit omarmen

Iwan: "Voor een werkend vervoersysteem is de totale samenhang van alle deelprojecten van belang en dat gaat verder dan alleen de infrastructuur, bestaande uit een metrolijn en stations. Je moet ook denken aan het materieel voor exploitatie en beheer, de mensen zoals metrobestuurders, verkeersleiders, veiligheidsfunctionarissen en onderhoudsmedewerkers, de operationele testen en proeven, het proces van de indienststellingsvergunning met bewijsvoering over de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid en natuurlijk veiligheid van het gehele vervoersysteem. Ook moet ik door de relatief lange looptijd van projecten, altijd rekening houden worden met nieuwe inzichten, regelgeving en toekomstontwikkelingen. Bovendien is het een heel zichtbaar project met veel aandacht van publiek en politiek. Dat vraagt om transparantie naar alle betrokkenen"

Vasthoudendheid geeft resultaat

Anne Garretsen over Iwan: "Hij weet mensen bij elkaar te brengen en mee te krijgen. Hij beschikt over een helicopterview en brengt structuur en koers aan in de programmaorganisatie. Zijn sterke resultaatgerichtheid maakt dat hij denkt in te leveren producten; wat moet er gedaan worden, door en met wie en wanneer moet en kan het klaar zijn. Vanuit samenwerking en het creëren van gezamenlijk belang worden besluiten genomen en stappen gezet. De opdrachtgever kan er op vertrouwen dat in de scenario’s en oplossingsrichtingen die Iwan aandraagt, écht alles zorgvuldig is onderzocht, dat er geen losse eindjes zijn. Zodat de keuzes die gemaakt en besluiten die genomen moeten worden doordacht en verantwoord zijn. Bijzonder aan P2'ers is dat ze het vrijwel altijd voor elkaar krijgen en je ze nooit ‘alleen’ hebt. In een complex project als De Hoekse Lijn'' is het ook belangrijk om een open blik te behouden en vanuit verschillende perspectieven naar de opgave te kijken. Door te sparren met collega’s kom je tot nieuwe inzichten en de beste oplossingen. Ook zetten we waar nodig een andere P2'er in om het verschil te maken. Een unieke, klantgerichte manier van werken die daardoor het beste en blijvende resultaat voor de opdrachtgever oplevert."