Hoe versterk je het eigen vermogen van Avebe om projecten slimmer uit te voeren?

Hoe versterk je het eigen vermogen van Avebe om projecten slimmer uit te voeren?

Avebe heeft de ambitie projectmanagementcompetenties te versterken, om projecten succesvol naar een concreet eindresultaat te brengen. Maar hoe pak je dat op een slimme manier aan? P2 helpt de coöperatie bij een breed ontwikkeltraject, om het projectmanagement verder te professionaliseren.

Onze experts
Onze experts

Het opzetten en uitvoeren van projecten is een belangrijke competentie voor Avebe. Het gaat hier om een breed scala aan projecten op het gebied van productontwikkeling, investeringen, IT en organisatieverbeteringen. Dat vraagt om extra vaardigheden in het projectmatig denken binnen de organisatie. Hoe breng je een multidisciplinair team bij elkaar? Hoe organiseer je het werk zo dat er aan het einde van het traject een gewenst projectresultaat ligt? En hoe zorg je ervoor dat besluiten op de juiste manier worden genomen om voortgang in een project te houden?

Concreet eindresultaat

Avebe heeft de ambitie om een groot aantal projecten uit te voeren om een duurzame koers te varen. Het bedrijf kent een poten-in-de-klei mentaliteit: doen, en eventuele problemen onderweg oplossen. Maar hoe zet je zo’n project slim in elkaar, zodat het daadwerkelijk tot een concreet eindresultaat komt? P2 leidt binnen Avebe mensen uit verschillende disciplines op het gebied van projectmanagement op, om het management van projecten te professionaliseren. Daarnaast wordt de organisatie begeleid bij het vormgeven van opdrachtgeverschap en project portfoliomanagement.

Vaak worden projecten door een interne projectmanager opgepakt die vanuit een bepaalde hoek naar een project kijkt. Daarbij kan het overzicht ontbreken. P2 leert projectleiders met een passende projectaanpak te werken. Hierdoor wordt het makkelijker de juiste besluiten op het juiste moment te laten nemen. Goede besluiten markeren de sleutelmomenten in projecten, zegt trainer Floor Verdenius van P2. “Soms vinden opdrachtgevers en projectmanagers het lastig om die besluitvorming slim te organiseren. Het gaat dan enerzijds om resultaten echt vast te stellen en anderzijds om om te gaan met de onzekerheden die bij een project horen.”

Dezelfde taal spreken

De pijlers van het ontwikkeltraject van P2 zijn het professionaliseren door kennis en vaardigheden gericht op praktijktoepassing, het ontwikkelen van een eigen Avebe projectmanagementwerkwijze, het aanleren hiervan in de praktijk en het formuleren van concrete stappen naar projectsucces. P2 bereikt dit door onder andere trainingen en coaching aan projectleiders te geven en projectopdrachtgevers en stuurgroepen te begeleiden bij het nemen van beslissingen.

In de projectmanagementwerkwijze wordt gewerkt aan een gedeelde projecttaal voor projectmanagers en projectopdrachtgevers, een belangrijk element van projectmanagementvaardigheden, zegt Floor.

Het is essentieel dat je met elkaar dezelfde taal spreekt.

Als voorbeeld noemt hij stakeholdermanagement. “Projectleiders hebben behoefte aan specifieke tools en vaardigheden. P2 helpt Avebe die te ontwikkelen, om zaken slimmer aan te pakken en resultaatgerichter te werken.”

Betere teamdynamiek

Floor ziet dat projectopdrachtgevers en projectmanagers bij Avebe nu beter zicht hebben op belangrijke elementen van succesvolle projecten, los van de technische inhoud van de projecten. Het is belangrijk dat men die snapt, om beter de inspanningen van een projectteam te organiseren en het werk beter te kunnen doen, zegt hij. Hij merkt dat de mensen binnen Avebe meer grip op projecten krijgen, dat er een betere teamdynamiek ontstaat. “Projectmanagers worden slimmer, scherper. Ze snappen de wereld waarin ze zitten. Dat is een mate van succes die P2 samen met Avebe in dit ontwikkeltraject heeft bereikt.”