Hoe regisseer je succesvol de totstandkoming van een windpark?
Hoe regisseer je succesvol de totstandkoming van een windpark?

Hoe regisseer je succesvol de totstandkoming van een windpark?

Schone elektriciteit, dat willen we allemaal, maar als we vervolgens lokaal tot de inpassing van grootschalige windenergie willen komen, wordt het al snel spannend. 

Onze experts
Onze experts

Wat zijn de (bij)effecten? Hoe worden de verschillende belangen verenigd? En hoe wordt gekomen tot daadwerkelijke realisatie? Dergelijke vragen leiden tot complexe trajecten waarin goede samenwerkingen de sleutel tot succes vormt. Een setting waar P2 zich thuis voelt. In dit geval bevinden we ons op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam waar met 22 windturbines (elektriciteit voor circa 120.000 huishoudens) één van de grootste windparken op land gerealiseerd gaat worden.

Als projectmanager heeft Gijs Woldring namens de gemeente Rotterdam de projectleiding voor de totstandkoming van het windpark. Vanuit die rol voert hij intern de regie over de vergunningen, bestuurlijke zaken en relaties, ook is hij actief om tussen de verschillende overheden een productieve samenwerking te doen slagen. Al snel werd duidelijk dat voor het windpark de technische zaken voldoende helder zijn. De focus in dit project is met name gebaat bij meer eenheid vanuit de overheden omtrent de urgentie van schone energie, de wijze van samenwerking en het verenigen van vergunningsprocessen.

Gijs maakt zich ook sterk voor een nauwe afstemming met gedupeerde recreanten, aangezien bij het ontwikkelen van een windpark ook negatieve effecten kunnen ontstaan. Door een open en mensgerichte houding is het vertrouwen gegroeid en begrip ontstaan over de benodigde maatregelen en mogelijke oplossingen. Waar consensus niet altijd haalbaar is, blijft het noodzaak om inzicht te geven over de bestuurlijke belangenafwegingen en mee te denken over alternatieven.

De resultante van de nauwere samenwerking tussen overheden en de interactie met de omgeving heeft er onder andere toe geleid dat het windpark binnen tijd en budget gerealiseerd gaat worden. Ook is geborgd dat het windpark meer brengt dan schone energie alleen, de omgeving kan bepalen hoe opbrengsten leiden tot toekomstige gebiedsontwikkelingen.

Zo levert P2 een wezenlijke bijdrage aan de energietransitie.