Hoe leid je een complexe herstructureringspuzzel in goede banen?

Hoe leid je een complexe herstructureringspuzzel in goede banen?

De herstructurering van het Food Center Amsterdam is een complexe puzzel waar zowel privaat als publiek bij betrokken zijn. De komende jaren verschijnt op het terrein het Marktkwartier: een combinatie van een nieuwe woonwijk en het bestaande, maar vernieuwde Food Center.

Nieuw is vooral dat de ondernemers van het Food Center een markt bouwen die voor de toekomst is toegerust op minder grondoppervlak, maar met meer m² ruimte voor handel. Ook wordt de markthal toegankelijk voor de Amsterdamse consument, een lang gekoesterde wens, als een soort foodhub in de wijk.

Bij het project zijn vier partijen betrokken: gemeente Amsterdam, Marktkwartier (een joint venture van Ballast Nedam Development en VolkerWessels Vastgoed), BOEi Exploitatiemaatschappij en de ondernemers van het Food Center Amsterdam (FCA), verenigd in de Vereniging Herstructurering (VH) FCA. Andreas Oerlemans, Erna Hollander en Henk van der Haar ondersteunen de ondernemers van het FCA tijdens de herstructurering, om gezamenlijk tot een duurzame, economische en efficiënte herontwikkeling van het nieuwe Food Center te komen.

Transitieplan

De complexiteit van het project in het hart van Amsterdam is groot: aan de zuidkant van het FCA-terrein verrijzen 1.700 woningen, de groothandelsbedrijven van het Food Center verhuizen naar het midden van het terrein en de noordkant. Bouwcombinatie Marktkwartier koopt de oude panden van de ondernemers op, breekt ze af en bouwt de nieuwe huisvesting. Tegelijkertijd blijft het Food Center gewoon toegankelijk, veilig en aantrekkelijk voor klanten. Een transitie die de nodige flexibiliteit en doorzettingskracht van alle partijen vraagt en vooral aandacht voor elkaars belangen. P2 helpt om dit gecompliceerde en langdurige traject in goede banen te leiden.

Tegenstrijdigheid

De vijftig ondernemers hebben allemaal hun eigen wensen in het proces, maar er wordt vooral ingezet op het collectieve belang, vertelt Andreas Oerlemans. P2 streeft er met het bestuur van de VH naar een collectief draagvlak te creëren, met in het achterhoofd de wetenschap dat bepaalde oplossingen niet altijd het beste zijn voor het individu. Er zit een tegenstrijdigheid in de wens tot behoud van sommige ondernemers en het besef van de meesten dat het anders moet, weet hij. Dat vraagt om een uniform pakket, een ‘menukaart’ waarmee alle vijftig ondernemers uit de voeten kunnen.

Maatwerk bieden

Dat vergt creativiteit, empathisch vermogen, gevoel voor ondernemerschap en het bieden van maatwerk binnen een bepaalde bandbreedte. Het driekoppige team van P2 biedt een toegevoegde waarde door de diversiteit in achtergrond, ervaring en kennis over stadsontwikkeling, ruimtelijke inrichting, food, organisatie en communicatie en kan elkaar hierin aanvullen. Door het project op een andere manier aan te sturen en vanuit een ander perspectief naar problemen te kijken, kom je tot verrassende oplossingen, aldus Andreas. “Dat heeft zo’n project als dit wel nodig.” Een voorbeeld hiervan is het plaatsingsplan voor de bedrijven op de markt.

Alleen door hier met alle partijen, inclusief individuele ondernemers, iedere keer weer de puzzel voor te maken en het ontwerp voor aan te passen, kom je tot oplossingen die tot de optimaal gelegde puzzel leiden. 

P2 helpt de ondernemers om het complexe project samen met de andere partners tot een goed einde te brengen. Andreas:

Het gaat er niet alleen om de puzzelstukjes van de stakeholders op z’n plek te leggen, maar ook om de puzzel te ontwerpen.