Slim bewegen naar ander reisgedrag

Slim bewegen naar ander reisgedrag

Hoe zouden mensen naar hun werk willen reizen? Wat is daarvoor nodig? Hoe zorg je er voor dat reizigers andere, duurzame keuzes maken? En hoe betrek je de juiste partijen erbij?

Gedragsverandering kan wél

Het lijkt een onmogelijke opgave: mensen uit hun geliefde auto krijgen, meer te laten delen of buiten de spits te laten reizen. Het is niet eenvoudig om gedrag te veranderen. Willen we slimme, schone, sociale mobiliteit, dan is het veranderen van reisgedrag één van de opgaven waar we in Nederland voor staan. Is dit een opgave waar jij voor staat? Wij realiseren samen met jou! Door combinatie van technologische mogelijkheden, verrassende coalities en inzicht in reisgedrag en hoe je dit gedrag kunt beïnvloeden, realiseren wij slimme schone sociale mobiliteit.

Kansen in techniek

We zien kansen in technologische ontwikkelingen, zoals gerichte reisinformatie di je smartphone of nieuwe (interoperationele) deelsystemen. Zetten we die op de juiste manier in, dan kunnen we toewerken naar minder reistijd, meer comfort en meer vrijheid voor reizigers. We volgen de trends op de voet en passen ze toe waar mogelijk.

Kansen in coalities

Er treden nieuwe partijen toe op de mobiliteitsmarkt en daarmee nieuwe mogelijkheden. We zien kansen in de vorming van verrassende coalities. Wij brengen partijen bij elkaar en samenwerkingen tot stand.

Hoe wij jou helpen duurzaam reisgedrag te realiseren

We beginnen bij de reiziger. We luisteren naar hun behoeften. We weten anderen te inspireren tot nieuwe inzichten. We hebben de kennis in huis en de drijfveer om ideeën te laten werken. Onze werkwijze:

  • Voor welke opgave sta je? We brengen samen met jou de exacte vraag in beeld en in perspectief met andere opgaven en ontwikkelingen;
  • We brengen reizigersgroepen en stakeholders in kaart en hun belangen en behoeften door met hen in gesprek te gaan en te luisteren naar hun wensen.
  • We bepalen koers met activiteiten die haalbaar zijn en draagvlak hebben bij de uitvoerings-partners.
  • We doen! Van programmamanagement of realisatie van projectonderdelen. Wij zorgen ervoor dat je stap voor stap de doelen realiseert.
  • We leren samen. We delen kennis, nemen de organisatie mee in de verandering en leren gezamenlijk van de resultaten.

Hoe we weten dat het wél kan?

Lees de case van 'Hoe verleid je werkgevers en werknemers in de IJmond om over te stappen op fiets en OV?'

Of drink een kop koffie met Anne Garretsen. Zij gaat graag met jou in gesprek om te kijken hoe we jouw organisatie verder kunnen helpen.