Mobiliteit in ruimtelijke ontwikkelingen

Mobiliteit als drager van ruimtelijke ontwikkelingen

Nederland groeit. Door het hele land staan gemeenten voor een flinke woningbouwopgave. Mobiliteit is een belangrijke drager in deze ruimtelijke ontwikkelingen. Want als alle bewoners van een nieuwe wijk één of twee auto’s meenemen, is er te veel ruimte nodig voor mobiliteit. Wij willen bijdragen aan het slimmer ontwerpen van deze wijken. Met meer ruimte om te leven, minder ruimte voor auto’s, zonder verlies van bereikbaarheid. Nieuwe gebiedsontwikkelingen en herontwikkelingen bieden kansen om het beter te doen. 

Meer ruimte om te leven en toch goed bereikbaar

Gebiedsontwikkelingen zijn complex en altijd anders. Wat deze ontwikkelingen gemeen hebben is dat mobiliteit altijd een thema is. Het roept vragen op als: “Hoe realiseer ik duurzame mobiliteit in deze nieuwe wijk? Of hoe bouw ik met meer ruimte om te leven en met minder ruimte voor de auto? En hoe organiseer ik effectief parkeerbeleid?" Op steeds meer plekken in het land zien we de wens en de noodzaak om het anders te doen.  


Bijvoorbeeld in Culemborg, waar de wijk Parijsch wordt gebouwd met meer ruimte voor wonen en verblijven en minder ruimte voor de auto. Mede door inzet van ons wordt deze wijk autoluw ingericht. Door middel van deelauto’s, goede OV-verbindingen en een comfortabele reis naar het treinstation of mobiliteitshub is de wijk goed ontsloten. De bespaarde ruimte is op een waardevolle manier ingevuld. Het is mogelijk om meer woningen te bouwen en er blijft ruimte over meer groen. Bovendien zorgen maatregelen op wijkniveau voor minder verkeersdruk in de stad en regio. Maatschappelijke winst dus! 
 

Onze aanpak

Een autoluwe wijk realiseer je niet door alleen naar parkeren en ontsluiting te kijken. In onderstaande afbeelding is verbeeld dat er een veelvoud is aan keuzes die bijdragen aan een gebiedsontwikkeling met minder ruimte voor de auto. Deze verdelen we in drie thema’s: ruimte, mens en modaliteit.  

We helpen gemeenten, ontwikkelaars en bouwers met het bouwen van duurzame, toekomstbestendige wijken. Het integreren van slimme en duurzame mobiliteit versterkt de kwaliteit van gebiedsontwikkeling.

In een integrale aanpak brengen we de werelden van ruimtelijke ordening, energietransitie en mobiliteit samen. We halen vroeg in het proces de belangen en wensen van alle belanghebbenden op, waaronder de toekomstige bewoners. Op basis daarvan werken we aan een integraal plan waar mobiliteit een onderdeel van uitmaakt. Zo bouwen we mee aan een duurzame en bereikbare leefomgeving! 
 
Meer weten? Neem dan contact op met  Bert Vaessens of Evelien de Looff.  

Praktijkvoorbeelden

Zo bouw je samen een toekomstbestendige wijk

Zo bouw je samen een toekomstbestendige wijk

Culemborg pakt het procesmatig aan. 

Lees meer
Hoe houd je Purmerend bereikbaar in de toekomst?

Hoe houd je Purmerend bereikbaar in de toekomst?

Onderzoek naar knelpunten en oplossingsrichtingen van het busvervoer in de stad door stijgende druk van het woon-werkverkeer in de Metropool Regio Amsterdam.

Lees meer
Voor elke fiets een plek in Rotterdam

Voor elke fiets een plek in Rotterdam

De grote steden in Nederland slibben dicht. Auto’s, fietsen, openbaar vervoer en voetgangers moeten bijna vechten om hun eigen plek op de weg of stoep te veroveren. Dat geldt ook voor Rotterdam. Lopen en fietsen zorgt voor een efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de stad en brengt de realisatie van bouw- en ontwikkelopgaven beter binnen bereik. Rotterdam besloot daarom fietsers en voetgangers ruim baan te geven.

Lees meer
Korte termijn actie voor de bereikbaarheid van een groeiende metropool

Korte termijn actie voor de bereikbaarheid van een groeiende metropool

De metropoolregio Amsterdam is volop in ontwikkeling. De komende decennia worden er nog zeker 200.000 woningen gebouwd en groeit het aantal banen nog sterker. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op het nu al zwaarbelaste mobiliteitsnetwerk.

Lees meer

Wij werken o.a. voor

provincie limburg2
gemeente amsterdam
Logo Gemeente Hilversum
Gemeente Rotterdam
wereld natuur fonds
Niras
Klimatorium
Euro Pool System
Koninklijke De Heus Voeders
Wafilim Systems
tonys chocolonely round
campina2