Gedrag en mobiliteit
Gedrag en mobiliteit

Een gebiedsgerichte aanpak voor duurzaam mobiliteitsgedrag

Een gedragsverandering van reizigers is nodig in de aanpak van grote maatschappelijke opgaves als leefbaarheid, klimaat en natuur. Mobiliteit gaat al lang niet meer alleen om infrastructuur. Wij zetten het gedrag van de reiziger centraal en regisseren zo duurzame mobiliteitsoplossingen in een leefomgeving. 

Een gebiedsgerichte aanpak

Elk gebied heeft zijn eigen uitdagingen, cultuur, kenmerken, kansen, spelers en gebruikers. Daarom werken we gebiedsgericht en faciliteren we reizigers in het maken van duurzame keuzes. Met de juiste partijen aan tafel werken we aan structurele oplossingen. 

Publiek-Private samenwerkingen 

Een goed aanbod en stimuleren van gewenst gedrag krijg je alleen voor elkaar door goede samenwerking tussen publieke en private partijen. De kans op succes van de aanpak groeit, wanneer partijen een samenhangend pakket van stimulerende en ontmoedigende maatregelen treffen. Denk bijvoorbeeld aan fietsstimulering, een gunstige thuiswerkvergoeding of een strenger parkeerbeleid. Met MaaS, mobiliteitshubs, deelmobiliteit en vraaggestuurde mobiliteit wordt het palet aan modaliteiten breder en interessanter. Vanwege de breedte van het type maatregelen is samenwerking een must: geen enkele partij kan dit alleen. 

Duurzaam mobiliteitsgedrag

Gedrag vormt de sleutel in de transitie naar duurzame mobiliteit. Voor maximaal succes moeten oplossingen aansluiten bij de wensen en behoeftes van reizigers. Daarom ontwerpen we oplossingen samen met de gebruikers. Onze aanpak noemen we de ‘Mobiliteits Verdeler’, ofwel MoVer. De MoVer kent drie stappen:

Moet je reizen?
Tijdens de coronapandemie hebben gezien dat niet alle reizen noodzakelijk zijn. Het blijvend stimuleren van thuiswerken verlaagt de druk op het mobiliteitssysteem. 

Spreiding en regie
De tweede stap gaat over spreiding van reizen in de tijd, waarbij je zowel kijkt naar dagelijkse ochtend- en avondspitsen als de spreiding over de dagen van de week.  

Duurzamer reizen
In de laatste stap van de aanpak zorgen we ervoor dat de mensen die reizen zich duurzamer gaan verplaatsen. Wat is er nodig om mensen minder in de auto en meer op de fiets of in het ov te krijgen? Ook vanuit het oogpunt van vitaliteit. Dat is voor werkgevers, mede door Covid steeds belangrijker geworden.

De MoVer-aanpak wordt uitgebreid beschreven in dit artikel.

Programmatische aanpak

We pakken de verandering programmatisch aan: meerjarige gebiedspakketten met een duidelijke ambitie, SMART-doelen en passende maatregelen. Hierbij nemen we ook financiering, governance en monitoring mee. De wereld om ons heen verandert snel. Hier spelen we op in. We maken een adaptief programma om onzekerheden te managen. We luisteren naar de behoeften en belangen van de stakeholders en gebruikers. Dit vormt de belangrijkste input voor de maatregelen.

Onze aanpak komt het best tot zijn recht wanneer we dicht op de realisatie zitten. In gesprek met stakeholders, samen de mouwen opstropen en zaken in gang zetten. Wij zijn niet van abstract en hoog-over, er belandt zelden een rapport van P2 in een la. Daarom is onze aanpak het meest geschikt voor gemeentes, regio’s en provincies. Wij zorgen er voor dat je samen in beweging komt en blijft.

Meer weten? Neem contact op met Paul Veelenturf of Anne Garretsen

Praktijkvoorbeelden

Een regionaal mobiliteits programma met uitvoeringskracht

Een regionaal mobiliteits programma met uitvoeringskracht

De regio Arnhem-Nijmegen is, na de randstad, de snelst groeiende regio van Nederland. Steeds meer mensen wonen in en om deze steden. Niet zo gek dat de bereikbaarheid steeds meer onder druk komt te staan. Hoe zorg je voor een gedragsverandering om de regio leefbaar te houden?

Lees meer
Mobiliteit in Rivierenland

Mobiliteit in Rivierenland

Goede fietsverbindingen, kwalitatief hoogwaardig OV en slimme en duurzame mobiliteit. In de regio Rivierenland hebben de gemeente de handen ineengeslagen om samen te werken aan hun regionale mobiliteit.

Lees meer
Korte termijn actie voor de bereikbaarheid van een groeiende metropool

Korte termijn actie voor de bereikbaarheid van een groeiende metropool

De metropoolregio Amsterdam is volop in ontwikkeling. De komende decennia worden er nog zeker 200.000 woningen gebouwd en groeit het aantal banen nog sterker. Deze ontwikkelingen hebben grote impact op het nu al zwaarbelaste mobiliteitsnetwerk.

Lees meer
Een duurzaam bereikbare campus

Een duurzaam bereikbare campus

De campus Heyendaal in Nijmegen groeit en bloeit. Het ROC, de Hogeschool Arnhem Nijmegen, de Radboud Universiteit, het Radboudumc en een handjevol innovatieve bedrijven trekken veel studenten, werknemers en bezoekers. Maar de groei van het aantal reizigers en de ligging tussen woonwijken en dicht bij de stad maakt dat de bereikbaarheid van de campus onder druk staat. Hoe houden we dit gebied duurzaam bereikbaar en een fijne plek om te verblijven?

Lees meer

Wij werken o.a. voor

Gemeente Culemborg
Gemeente Leiden
Gemeente Almere
gemeente amsterdam
Gelderland logo
metropoolregio rotterdam
zeeland
logo rijkswaterstaat
Klop Beheer
Provincie Noord Brabant
Swinkels Family brewers
tonys chocolonely round