Stap-voor-stap aardgasvrij

Stap-voor-stap aardgasvrij

Hoe je in samenwerking de regie pakt om jouw gemeente aardgasvrij te maken

Als jij binnen jouw gemeente verantwoordelijk bent voor de warmtetransitie, bijvoorbeeld als programmamanager, wethouder of projectmanager, dan weet hoe je complex deze opgave is. De impact van de transitie naar een aardgasvrije gemeente is ongekend groot. Nog nooit eerder was het zo nodig om met zo veel stakeholders samen te werken. Ondertussen dringt de tijd. 2021 is best dichtbij. Hoe ga je van start en zorg je ervoor dat je èn de regie pakt èn woningcorporaties, warmteleveranciers, netwerkbedrijven, vastgoedeigenaren en bewoners bij elkaar brengt? Hoe breng je voortgang in een proces waarin de oplossingen van morgen vandaag nog niet bestaan? Waarin huidige werkzaamheden, renovaties en vernieuwingen gewoon doorgaan?

Hoe we helpen jouw gemeente aardgasvrij te maken

Het realiseren van een aardgasvrije gemeente vraagt een andere manier van samenwerken; boven en onder de grond. De verschillende belangen zijn groot. Een integrale aanpak en een gedeelde visie zijn belangrijk om in de toekomst samen de juiste stappen te kunnen nemen. Plus een flinke dosis creativiteit en lef. Met de slim aardgasvrij-aanpak helpen we je de visie te realiseren.

  • Wij zien kansen. In het samenbrengen van alle partijen met ruimte voor alle belangen.
  • We zien mogelijkheden. Om zo duurzaam mogelijk, tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten en met zo min mogelijk overlast voor bewoners de warmtetransitie te realiseren.
  • We verbinden. Zo brengen we kennis en belangen bij elkaar.
  • We ontwikkelen. We werken samen aan nieuwe perspectieven.
  • We bewaken. We letten op kosten en voortgang.
  • Zo maken we stap voor stap samen elke wijk toekomstproof en aardgasvrij.

Samen realiseren

Is in jouw gemeente de visie op de warmtetransitie al ontwikkeld? Met de visie begint het pas. Wie heeft welke rol? Hoe worden de kosten verdeeld? Hoe gaan we samenwerken en in welk tempo? Hoe zorgen we voor een wijkgerichte aanpak met zo laag mogelijk maatschappelijke kosten? P2 brengt alle betrokkenen bij elkaar en zorgt ervoor dat alle belangen op tafel komen. Met de aanwezige kennis ontwikkelen we nieuwe perspectieven en komen we tot overeenstemming. Stap voor stap maken wij elke wijk aardgasvrij.

Slim aardgasvrij met P2

We werken met een bewezen Slim aardgasvrij-aanpak en stemmen deze af op de specifieke situatie van jouw gemeente. We helpen je om de regisseursrol te pakken. We bewaken de voortgang en zorgen ervoor dat alle partijen mee kunnen doen. We werken scenario's uit en samen kiezen we voor het passende scenario. Met deze aanpak leg je samen met alle partners en betrokkenen de puzzel van de warmtetransitie en voorkom je dat iedereen zijn of haar eigen puzzelstukje op tafel legt. Je creëert draagvlak en voorkomt Poolse landdagen of conflicten in de toekomst. 

Inclusieve en adaptieve aanpak

Wij geloven dat inzicht en begrip voor elkaars belangen de basis vormen voor gezamenlijk resultaat. Daarom creëren we één samenwerkingsteam Aardgasvrij. Daarna werken we de samenwerking verder uit: wie heeft welke rol, wat is de mate van participatie en hoe kunnen we integraal het beste samenwerken? We werken aan een aanpak met zo min mogelijk overlast voor de buurt.

Doen, leren, beter doen

Na alle voorbereidingen wordt een pragmatisch plan van aanpak opgesteld. We beginnen met de eerste wijk, zoals we met elkaar hebben bepaald. De praktijk staat centraal; als de situatie of de opgedane ervaringen er om vragen, passen we de aanpak aan. Doen, leren, beter doen: dat is waar P2 voor staat.

 

Wat P2 daarbij echt anders maakt

Complexe vraagstukken zijn ons werkterrein. We kijken door de ogen van betrokkenen. Weten anderen te inspireren tot nieuwe inzichten en ideeen. P2'ers zijn ervaren proces- en programmamanagers met ruime kennis en ervaring op het gebied van energieopgaven. Participeren en realiseren zit in ons DNA. Altijd vanuit een duurzame en resultaatgerichte houding. Met onze creativiteit en vermogen om mensen te verbinden, brengen we zaken in beweging en komen we tot resultaat. 

Wil je meer weten over onze aanpak om Nederland aardgasvrij te maken? Drink dan eens een kop koffie met Maike van Grootel

Cases

Hoe maak je als gemeente je energie-ambities concreet?

De Gemeente Bergen wil in 2030 als eerste gemeente in Limburg energieonafhankelijk zijn. De gemeente heeft daarop een duidelijke visie, maar het...
Bekijk deze case

Zo krijg je Amsterdam aan de zonne-energie!

Amsterdam gaat voor een duurzame stad met een zonnepaneel voor iedere Amsterdammer. Met bijna 1 miljoen inwoners is dat een ambitieuze...
Bekijk deze case

Actueel

Samenwerking Amsterdam Aardgasvrij smaakt naar meer

Maike van Grootel van P2 trekt de pilot om Amsterdam wijk-voor-wijk aardgasvrij te maken. In werksessies met bewoners, leveranciers onder en...
Bekijk dit nieuwsitem

Hoezo wantrouwende Groningers? Overheid, geef eerst zelf eens vertrouwen!

Een stuwmeer van onbehandelde aanvragen voor herstel van aardbevingsschade, een jarenlange onzekerheid bij gedupeerde Groningers en een overheid...
Bekijk dit nieuwsitem

Duurzame energieprojecten

Hans Kursten verzorgt al een aantal jaren een dag over Duurzame Energie bij de verkorte opleiding Energiemanagement. 
Bekijk dit nieuwsitem

Hoe interesseer je ondernemers voor zonnepanelen op hun dak?

Particulieren verenigen zich om samen duurzame zonne-energie op te wekken. Daarvoor hebben ze ruimte nodig, die ze zelf niet hebben...
Bekijk dit nieuwsitem