Samen een leefgebied duurzaam inrichten

Samen een leefgebied duurzaam inrichten

Met aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en robuuste natuurgebieden

In Nederland komt het ruimtegebruik steeds meer onder druk. Vanwege verstedelijking maar zeker ook met de ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en robuuste natuurgebieden. Ook moet land vandaag de dag voor steeds meer doeleinden bruikbaar zijn. Maar hoe kies je nu voor het juiste ruimtegebruik? Toekomstbestendig en duurzaam, maar passend bij de vele wensen en doelstellingen die bij de betrokkenen hebben. Een moeilijke puzzel! 

Meervoudig ruimtegebruik voor een betere toekomst

Werkt je aan deze opgave? Kent je het gevoel soms vast te lopen? Niet gehoord te worden? Teveel belangen en wensen aan tafel, of juist een betrokkene vergeten die zich meldt als alles in kannen en kruiken lijkt? Ben je het overzicht of de focus kwijt? Twijfel je aan de haalbaarheid van je afspraak of moet je nog jaren met elkaar verder en wil je geen draagvlak verliezen?

Heel herkenbaar met de opgaves waar je voor staat! En je bent niet de enige. Je staat met elkaar voor grote opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Soms wettelijk verankerd en soms ook aan jouw overgelaten voor de juiste invulling. In deze opgaves met grote ambities zijn vaak veel partijen betrokken die allemaal hun belang willen inbrengen en bepaalde doelen willen realiseren. Het is een complexe puzzel, maar wel noodzakelijk deze puzzel te leggen om Nederland klaar te stomen voor de komende jaren.

 Hoe kom je nu samen verder?

Als regisseurs van de samenwerking bieden wij regie op complexe samenwerkingsprocessen die werken aan de inrichting van een duurzaam leefgebied. Wij zijn in staat snel een (hernieuwde) beweging in gang te krijgen. Zelfs na jarenlange conflicten! Samen met u, de betrokkenen en de aanwezige kennis brengen we de focus aan die nodig is bij deze complexe opgave. En we leveren een duurzaam resultaat. Wat dat is? Een resultaat dat stand houdt omdat we oog hebben gehouden tijdens het proces voor inhoudelijke haalbaarheid én draagvlak bij de betrokkenen.

Waarom P2?

P2'ers zijn zeer ervaren procesmanagers met ruime kennis op het ontwikkelen en begeleiden van samenwerkingen bij organisaties, gemeenten, waterschappen en provincies. Complexe vraagstukken zijn ons werkterrein. Altijd vanuit een duurzame en resultaatgerichte houding. Met onze creativiteit en ons vermogen om mensen te verbinden, brengen we zaken in beweging en komen tot resultaat. Met onze koffer vol verschillende aanpakken klaren wij de klus. Meer weten? Drink dan eens een kop koffie met Femke Vergeest.

Cases

Samen synergie vinden in de ontwikkeling van Nationaal Park Nieuw Land

Nationaal Park Nieuw Land is sinds 2018 het nieuwste nationale park van Nederland en het grootste man-made natuurpark ter wereld. Het bestaat...
Bekijk deze case

Samen leren en innoveren in de proeftuin Nettelhorst

Liesbeth Couwenberg is als onafhankelijk procesbegeleider verbonden aan de Proeftuin Nettelhorst. Daarin werken omwonenden, ondernemer...
Bekijk deze case

Met een gericht programmaplan de ENCI-groeve transformeren tot topnatuur

Al bijna een eeuw wordt er door de ENCI in Maastricht mergel gewonnen uit de Sint-Pietersberg. De groeve die daarmee is ontstaan wordt stap voor...
Bekijk deze case

Samen zorgen voor doorontwikkeling en behoud van de Loonse en Drunense Duinen

Medio 2017 startte de regio Hart van Brabant met een proces om te komen tot een gebiedsagenda met uitvoeringsprogramma voor de Loonse en...
Bekijk deze case

Hoe neem je Limburgse overheid mee op ‘ruimte-expeditie’?

De overheid moet veranderen. Zo ook in Limburg. Ze staan voor grote uitdagingen in het ruimtelijk domein. De verhoudingen tussen overheden...
Bekijk deze case

Actueel

Ondertekening van Agenda Waddengebied 2050 door alle partijen

Een betere bescherming van de Waddenzee en een veilig, vitaal en veerkrachtig Waddengebied in 2050
Bekijk dit nieuwsitem

Veranderen voor de Omgevingswet

Een praktische aanpak om organisaties in beweging te krijgen.
Bekijk dit nieuwsitem

Toekomstvisie vanuit eigen DNA

Hoe ga je om met de reeds vastgestelde omgevingsvisie van een gemeente, waar je als buurtschap na de aankomende fusie onderdeel van uitmaakt?...
Bekijk dit nieuwsitem