Samen een leefgebied duurzaam inrichten

Samen een leefgebied duurzaam inrichten

Met aandacht voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en robuuste natuurgebieden

In Nederland komt het ruimtegebruik steeds meer onder druk. Vanwege verstedelijking maar zeker ook met de ambities op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en robuuste natuurgebieden. Ook moet land vandaag de dag voor steeds meer doeleinden bruikbaar zijn. Maar hoe kies je nu voor het juiste ruimtegebruik? Toekomstbestendig en duurzaam, maar passend bij de vele wensen en doelstellingen die de betrokkenen hebben. Een moeilijke puzzel! 

Meervoudig ruimtegebruik voor een betere toekomst

Werk je aan deze opgave? Ken je het gevoel soms vast te lopen? Niet gehoord te worden? Teveel belangen en wensen aan tafel, of juist een betrokkene vergeten die zich meldt als alles in kannen en kruiken lijkt? Ben je het overzicht of de focus kwijt? Twijfel je aan de haalbaarheid van je afspraak of moet je nog jaren met elkaar verder en wil je geen draagvlak verliezen?

Heel herkenbaar met de opgaves waar je voor staat! En je bent niet de enige. Je staat met elkaar voor grote opgaves die bepalend zijn voor de kwaliteit van onze leefomgeving. Soms wettelijk verankerd en soms ook overgelaten voor de juiste invulling. In deze opgaves met grote ambities zijn vaak veel partijen betrokken die allemaal hun belang willen inbrengen en bepaalde doelen willen realiseren. Het is een complexe puzzel, maar wel noodzakelijk deze puzzel te leggen om Nederland klaar te stomen voor de komende jaren.

Hoe kom je nu samen verder?

Als regisseurs van de samenwerking bieden wij regie op complexe samenwerkingsprocessen die werken aan de inrichting van een duurzaam leefgebied. Wij zijn in staat snel een (hernieuwde) beweging in gang te krijgen. Zelfs na jarenlange conflicten! Samen met jou, de betrokkenen en de aanwezige kennis brengen we de focus aan die nodig is bij deze complexe opgave. En we leveren een duurzaam resultaat. Wat dat is? Een resultaat dat stand houdt omdat we oog hebben gehouden tijdens het proces voor inhoudelijke haalbaarheid én draagvlak bij de betrokkenen.

Waarom P2?

P2'ers zijn zeer ervaren procesmanagers met ruime kennis op het ontwikkelen en begeleiden van samenwerkingen bij organisaties, gemeenten, waterschappen en provincies. Complexe vraagstukken zijn ons werkterrein. Altijd vanuit een duurzame en resultaatgerichte houding. Met onze creativiteit en ons vermogen om mensen te verbinden, brengen we zaken in beweging en komen tot resultaat. Met onze koffer vol verschillende aanpakken klaren wij de klus. Meer weten? Drink dan eens een kop koffie met Wieke Galama

Praktijkvoorbeelden

Met een gericht programmaplan de ENCI-groeve transformeren tot topnatuur

Met een gericht programmaplan de ENCI-groeve transformeren tot topnatuur

Al bijna een eeuw wordt er door de ENCI in Maastricht mergel gewonnen uit de Sint-Pietersberg. De groeve die daarmee is ontstaan wordt stap voor stap overgedragen aan Natuurmonumenten. De Sint-Pietersberg is een bijzonder natuurgebied; er huizen onder andere oehoes, vleermuizen en vele vlinders op de kalkgraslanden. Het gebied heeft tevens grote cultuurhistorische en geologische waarden én het biedt kansen voor sport en recreatie. Voor Natuurmonumenten is het één van haar iconische gebieden, net als bijvoorbeeld de Markerwadden.

Lees meer
Gezamenlijk ambitieuze plannen voor de Verborgen Raamvallei realiseren

Gezamenlijk ambitieuze plannen voor de Verborgen Raamvallei realiseren

Door de taart groter én smakelijker te maken

Lees meer

Wij werken o.a. voor

gemeente tilburg
LBP Sight
Gemeente Bergen Limburg
ministerie van economische zaken
Regio Arnhem Nijmegen
Klimatorium
wereld natuur fonds
Provincie utrecht logo vierkant
Recreatieschap Spaarnwoude
Landschap Noord Holland
Provincie Gelderland
Euro Pool System