Samen toekomstgerichte woonwijken realiseren

Samen toekomstgerichte woonwijken realiseren

Vanuit de wortels van je bestaan daadkrachtig werken aan een duurzame en kansrijke leefomgeving voor iedereen

Woningcorporaties zijn een drijvende kracht achter een gezonde, kansrijke stad. De opgaven in de wijk zijn groot, denk alleen al aan het tekort aan betaalbare woningen en de verduurzamingsopgave. Het speelveld is vaak complex en middelen zijn versnipperd. 

Werken aan toekomstgerichte oplossingen in de wijk vraagt juist om samenspel met gemeenten, zorgverleners, maatschappelijk werkers, incassobureaus en nog vele anderen. Elke partij met z’n eigen ambities, doelen, verantwoordelijkheden en taal.  Als corporatie wil je kunnen sturen vanuit een integrale aanpak. Maar hoe pak je dat aan met behoud van voortgang, realisatiekracht en regie?

Hoe kom je samen wel verder

Wij voeren met de partijen het andere gesprek. Als regisseurs van de samenwerking werken wij vanuit gedeelde belangen aan een gezamenlijke ambitie. P2 brengt alle betrokkenen bij elkaar en zorgt ervoor dat alle belangen op tafel komen. Met de aanwezige kennis ontwikkelen we nieuwe perspectieven en komen we tot overeenstemming. Stap voor stap werken we naar die duurzame toekomstgerichte leefomgeving.

Samen doen, leren en beter doen

Na alle voorbereidingen wordt een pragmatisch plan van aanpak opgesteld vanuit draagvlak. We beginnen met de eerste stap gewoon te doen. Zoals we met elkaar hebben bepaald. Resultaat motiveert om samen verder door te pakken. De praktijk staat centraal; als de situatie of de opgedane ervaringen er om vragen, passen we de aanpak aan. Doen, leren, beter doen: dat is waar P2 voor staat.

Waarom P2

P2'ers zijn zeer ervaren procesmanagers met ruime kennis op het ontwikkelen en begeleiden van multidisciplinaire werkwijzen bij organisaties, gemeenten en provincies. Complexe vraagstukken zijn ons werkterrein. Altijd vanuit een duurzame en resultaatgerichte houding. Met onze creativiteit en ons vermogen om mensen te verbinden, brengen we zaken in beweging en komen tot resultaat. Meer weten? Drink dan eens een kop koffie met Mirjam van Oosterhout.

 

 

Praktijkvoorbeelden

Langer en vitaal thuis wonen in Rotterdam

Langer en vitaal thuis wonen in Rotterdam

Rotterdam wil een stad zijn waar mensen gezond en vitaal oud kunnen worden. En waar passende zorg en ondersteuning is als mensen dat niet meer zelfstandig kunnen. Maar hoeveel kom je met zoveel verschillende samenwerkingspartners tot uitvoering van deze ambitie?

Lees meer
Betere prestatieafspraken met minder tijdsbeslag

Betere prestatieafspraken met minder tijdsbeslag

Volgens de Woningwet 2015 moeten gemeenten met de woningcorporaties en de organisaties van huurders in hun gebied jaarlijks prestatieafspraken maken en rapporteren over het geboekte resultaat. Goed idee om zo transparant en daarmee bespreekbaar te maken wat er gebeurt bij het huisvesten van onze inwoners met lage inkomens. 

Lees meer

Wij werken o.a. voor

LBP Sight
Gemeente Bergen Limburg
Gemeente Rotterdam Logo
Gemeente Westland
Gemeente Eindhoven
Gemeente Enschede v2
verkeersonderneming
Waterschap Rijn en IJssel
Klop Beheer
Logo Staatsbosbeheer
World Food Center
Danone one planet