P2 adopteert  'De Samenwerkingscode'

P2 adopteert 'De Samenwerkingscode'

Als we écht het verschil willen maken, als we serieuze resultaten willen boeken bij de grote complexe transities van onze tijd (denk aan de voedsel, -stikstof, -biodiversiteit, -klimaat, -energie,-woning en mobiliteitstransitie), dan zullen we ook serieus werk moeten maken van effectievere samenwerking. Met die intentie is P2 twee jaar geleden met strategisch partner Martijn Daalder begonnen om een nieuwe benadering uit te werken voor betere, en vooral effectievere samenwerkingsverbanden. Deze aanpak is nu o.a. vastgelegd in het boek ‘De samenwerkingscode.

Boek 'De Samenwerkingscode'

Voor ons is De Samenwerkingscode een fundament voor betere, en vooral: effectievere samenwerkingsverbanden. Het geeft ons een vaste taal. Woorden en modellen om samen te beoordelen of samenwerkingen beter of anders moeten, welk type samenwerking er past bij de situatie. Maar de code geeft ook houvast en argumenten als je moet concluderen dat een voorgenomen samenwerking in deze vorm vooral tot gedoe en frustratie zal leiden.

Dit boek is een gereedschapskist en een gebruiksaanwijzing voor iedereen die zich verantwoor­delijk voelt voor de kwaliteit van de samenwerking. Van bestuurders tot procesleiders, van verkenners tot projectmanagers. Voor P2 is het bijzondere dat we daarmee ook onze eigen toepassingen kunnen uitwerken. Zo hebben we voor LIFE IP Deltanatuur, op basis van De Samenwerkingscode, 'De Schakelbak' ontwikkeld. Met 'De Schakelbak' kan je op een transparante manier samenwerkingsverbanden beoordelen, verbeteren én ontwerpen!

Martijn Daalder over samenwerking: "gebrek aan idioom maakt afspraken vaak boterzacht. Het begint al met het woorden samenwerken zelf. Je weet zelden wat mensen er precies mee bedoelen. Met dit boek kan je beter een samenwerkingsstrategie opstellen, inrichten of verbeteren." Lees het hele interview dat Martijn gaf aan managementboek.nl

Training 'Regisseur van de Samenwerking'

Bij P2 delen we graag onze aanpak, onze kennis en methodes. Onder het motto Regisseur van de Samenwerking bieden we daarom een nieuwe meerdaagse trainingen aan voor het toepassen van deze methodiek, altijd met het oog op de casus van de deelnemers zèlf. Zo’n training kan worden uitgebreid met allerlei vormen van intervisie en praktijkbegeleiding.

Klankbord of partner

De Samenwerkingscode: voor ons werkt het al. Nu nodigen we jou uit om je te verdiepen in De Samenwerkingscode. Heb je een klankbord of partner nodig voor jouw vragen, ervaringen, uitdagingen? Of als je een samenwerking verder wilt brengen, dan ben je bij ons van harte welkom!