Panorama.
Progressie.

Paul.

'Wie het proces beheerst, beheerst het project. Betrokken stakeholders, uiteenlopende belangen, politiek-bestuurlijke vragen en een scheut reuring. Dat is voor mij een mooie en uitdagende cocktail om in goed samenspel de doorwaadbare plek te vinden. Ik heb ervaring in ruimtelijke-, mobiliteits- en wateropgaven. '

 

Cases van Paul Manders

Bottom up strategie in Mozaïek Dommelvallei

Burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen in Noord-Brabant werken samen aan nieuwe ruimtelijke vraagstukken op het gebied van stad...
Bekijk deze case