P2 verantwoordelijk voor programmamanagement Fietsparkeren Rotterdam

P2 verantwoordelijk voor programmamanagement Fietsparkeren Rotterdam

Met de Rotterdamse MobiliteitsAanpak maakt Rotterdam werk van gezonde bereikbaarheid van de stad. Een van de pijlers onder dit beleid is het stimuleren van de zogenoemde ‘modal shift’. Daarmee geeft Rotterdam ruim baan aan voetgangers en fietsers. Lopen en fietsen zorgen o.a. voor efficiënter gebruik van de schaarse ruimte in de stad en brengt de realisatie van bouw- en ontwikkelopgaven beter binnen bereik.

De maatregelen van de Fietskoers 2025 moeten de juiste randvoorwaarden scheppen om het fietsgebruik in Rotterdam verder te stimuleren. De verwachting is dat de sterke stijging van het fietsgebruik van de afgelopen jaren en de hoeveelheid bak- en deelfietsen mede hierdoor verder zal doorzetten. Daarbij is het belangrijk dat aan de ene kant inwoners en bezoekers dichtbij huis of bestemming een passende parkeerplek voor hun fiets kunnen vinden zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van de openbare ruimte. Dat is kort gezegd de opgave van het team Fietsparkeren. Rotterdam benaderde P2 met de vraag voor een interim programmamanager Fietsparkeren en al snel bleek dat er een goede match was tussen de in te vullen rol en de ervaring en competenties van Marcel.